آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,009,441 111,798,570,581 Rls. 3,036,112 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 332,260 80,004,751,504 Rls. 2,185,766 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 210,672 51,506,780,506 Rls. 1,388,138 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 228,096 25,460,241,780 Rls. 688,952 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 56,065 7,011,503,332 Rls. 187,981 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 35,597 4,315,178,197 Rls. 117,513 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 38123100 ک ک مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ) 42,000 3,243,240,000 Rls. 87,527 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 17,000 2,081,284,200 Rls. 55,800 $
9 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 118,611 1,602,804,047 Rls. 48,927 $
10 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,648 1,543,603,392 Rls. 41,385 $
11 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72172010 مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي 42,133 1,152,658,120 Rls. 32,233 $
مجموع کل
289,720,615,659 ريال
مجموع کل
7,870,334 دلار
[1]