آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 34,139 78,017,128,200 Rls. 2,149,884 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 227,806 71,809,204,300 Rls. 1,933,315 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 23,452 44,859,343,200 Rls. 1,213,990 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 78,945 22,230,745,822 Rls. 599,941 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,983 4,036,676,497 Rls. 110,430 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 22,160 2,106,571,242 Rls. 58,425 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,598,275,800 Rls. 43,724 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 192 655,588,689 Rls. 17,522 $
مجموع کل
225,313,533,750 ريال
مجموع کل
6,127,231 دلار
[1]