آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 389,021 22,802,981,954 Rls. 703,705 $
2 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 21,769 17,005,243,350 Rls. 503,755 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 141,865 16,365,202,800 Rls. 498,605 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 117,646 10,595,437,313 Rls. 301,160 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 60,940 7,819,374,000 Rls. 219,655 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 99,324 7,235,356,104 Rls. 210,196 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 20,400 5,226,585,800 Rls. 148,698 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 50,561 3,911,967,771 Rls. 111,016 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 21,500 3,907,764,000 Rls. 120,257 $
10 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,100 3,455,622,800 Rls. 105,809 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 26,980 3,373,553,000 Rls. 103,971 $
12 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 6,750 3,064,668,480 Rls. 92,756 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 39,942 2,857,929,984 Rls. 88,202 $
14 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,600 2,056,422,000 Rls. 60,001 $
15 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 5,185 1,803,429,850 Rls. 55,328 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,771 1,743,369,045 Rls. 53,735 $
17 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,903 1,291,194,112 Rls. 39,832 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,320 1,174,596,535 Rls. 33,271 $
19 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,014 1,139,034,705 Rls. 35,138 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 2,275 1,032,022,446 Rls. 31,236 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 4,740 811,372,500 Rls. 25,009 $
22 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 205 559,640,184 Rls. 16,938 $
23 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 9,480 550,872,000 Rls. 14,908 $
24 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 8,350 457,659,492 Rls. 13,852 $
25 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,065 386,246,569 Rls. 10,853 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 50 230,069,180 Rls. 7,091 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1,805 194,549,095 Rls. 5,996 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 400 111,067,880 Rls. 3,423 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 537 55,599,558 Rls. 1,697 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,333 48,386,400 Rls. 1,412 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 475 30,086,595 Rls. 819 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 14 25,423,005 Rls. 784 $
33 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 195 14,065,077 Rls. 429 $
مجموع کل
121,336,793,584 ريال
مجموع کل
3,619,537 دلار
[1]