آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,390 22,752,393,000 Rls. 610,521 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 721 12,556,375,000 Rls. 381,525 $
3 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 442 5,648,940,000 Rls. 174,264 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 40,627 4,950,545,489 Rls. 152,372 $
5 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 27,359 2,631,350,845 Rls. 80,170 $
6 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 22,036 1,924,521,880 Rls. 58,928 $
7 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,201 1,627,115,948 Rls. 48,201 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,322 1,614,051,252 Rls. 45,788 $
9 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 800 1,506,781,125 Rls. 44,636 $
10 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 23,865 1,479,726,750 Rls. 39,934 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,013 1,449,058,842 Rls. 38,850 $
12 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,813 1,336,407,820 Rls. 38,021 $
13 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 14,659 1,319,696,583 Rls. 40,696 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 730 932,507,827 Rls. 25,510 $
15 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 170 783,156,456 Rls. 23,073 $
16 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 4,079 742,197,776 Rls. 20,452 $
17 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,700 670,775,200 Rls. 20,539 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,042 646,974,900 Rls. 17,619 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,811 587,667,209 Rls. 16,004 $
20 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,150 446,234,250 Rls. 13,559 $
21 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 2,525 438,911,400 Rls. 13,372 $
22 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,717 414,510,160 Rls. 12,094 $
23 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 760 350,580,150 Rls. 10,801 $
24 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 238 331,398,240 Rls. 9,991 $
25 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 45 233,006,105 Rls. 6,865 $
26 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 670 232,749,860 Rls. 7,152 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 5,000 168,062,250 Rls. 5,107 $
28 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 855 159,860,547 Rls. 4,644 $
29 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 600 152,127,722 Rls. 4,674 $
30 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 583 142,691,500 Rls. 4,060 $
31 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 80 116,936,071 Rls. 3,135 $
32 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 430 76,497,300 Rls. 2,324 $
33 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 5 71,660,365 Rls. 2,111 $
34 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 90 64,657,540 Rls. 1,835 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 428 49,137,364 Rls. 1,394 $
36 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 7 47,292,040 Rls. 1,345 $
37 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 11 46,386,978 Rls. 1,374 $
38 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 76130090 ک ک ک ساير 161 37,793,850 Rls. 1,120 $
39 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 76130090 ک ک ک ساير 84 23,238,330 Rls. 661 $
40 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 190 20,954,500 Rls. 594 $
41 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 20 18,408,004 Rls. 566 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 10 17,993,884 Rls. 553 $
43 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 55 11,139,240 Rls. 330 $
44 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 21 4,280,745 Rls. 122 $
مجموع کل
68,836,752,297 ريال
مجموع کل
1,986,886 دلار
[1]