آمار کل " واردات از" کشور (پاراگوئه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 300,000 38,127,703,788 Rls. 1,175,478 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 261,871 34,719,801,847 Rls. 1,069,977 $
مجموع کل
72,847,505,635 ريال
مجموع کل
2,245,455 دلار
[1]