آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 195,517 27,826,250,120 Rls. 857,560 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 194,864 27,085,015,312 Rls. 834,953 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 162,000 6,584,773,500 Rls. 202,927 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 965 2,082,798,400 Rls. 64,207 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 27,000 1,119,694,050 Rls. 34,512 $
مجموع کل
64,698,531,382 ريال
مجموع کل
1,994,159 دلار
[1]