آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,262,983 74,538,022,804 Rls. 2,297,932 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 36,000 14,018,731,100 Rls. 432,204 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 217,600 5,172,991,744 Rls. 159,488 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,000 3,157,898,000 Rls. 97,361 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 16,250 2,681,108,625 Rls. 82,661 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 1,150,920,100 Rls. 35,482 $
مجموع کل
100,719,672,373 ريال
مجموع کل
3,105,128 دلار
[1]