آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 694,006 17,367,798,221 Rls. 535,386 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 678,441 16,858,846,275 Rls. 519,566 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 300,000 16,558,885,740 Rls. 510,462 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 130,000 11,485,523,400 Rls. 354,109 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 191,820 5,766,963,223 Rls. 177,787 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 91,200 5,634,932,722 Rls. 173,682 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 4,658 179,806,828 Rls. 5,541 $
مجموع کل
73,852,756,409 ريال
مجموع کل
2,276,533 دلار
[1]