آمار کل " واردات از" کشور (غنا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,000,000 119,761,531,000 Rls. 3,692,189 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 413,805 23,937,326,182 Rls. 737,777 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 193,215 11,354,553,735 Rls. 349,919 $
مجموع کل
155,053,410,917 ريال
مجموع کل
4,779,885 دلار
[1]