آمار کل " واردات از" کشور (سيشل) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 2,299,746 136,505,294,343 Rls. 4,206,807 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 2,022,618 116,945,473,689 Rls. 3,605,220 $
مجموع کل
253,450,768,032 ريال
مجموع کل
7,812,027 دلار
[1]