آمار کل " واردات از" کشور (سودان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,322,500 57,669,440,010 Rls. 1,777,300 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 681,000 33,559,663,989 Rls. 1,034,577 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27101940 روغن پايه معدني 29,120 1,285,528,754 Rls. 39,617 $
مجموع کل
92,514,632,753 ريال
مجموع کل
2,851,494 دلار
[1]