آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 04021030 ---شير خشك صنعتي 170,625 13,792,325,164 Rls. 425,794 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 82,916 9,553,612,260 Rls. 294,452 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,541 8,714,113,070 Rls. 268,540 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 112,800 6,048,927,936 Rls. 186,436 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 2,019 5,915,102,322 Rls. 182,464 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 36,000 5,204,731,280 Rls. 160,390 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 39,900 4,639,773,495 Rls. 142,987 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 11,840 3,875,148,000 Rls. 119,415 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 24,500 3,042,581,500 Rls. 93,806 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 2,902,864,800 Rls. 89,487 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 46,800 2,846,366,040 Rls. 87,756 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,000 2,364,880,380 Rls. 72,891 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 72,000 2,007,743,880 Rls. 61,893 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 17,000 1,892,679,200 Rls. 58,346 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 47,575 1,527,637,265 Rls. 47,085 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,386 900,867,060 Rls. 27,771 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 9,900 655,235,955 Rls. 20,192 $
مجموع کل
75,884,589,607 ريال
مجموع کل
2,339,705 دلار
[1]