آمار کل " واردات از" کشور (تونس) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,488,000 33,044,090,400 Rls. 1,018,057 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,500,000 29,881,731,000 Rls. 921,023 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 545,000 10,691,205,250 Rls. 329,618 $
مجموع کل
73,617,026,650 ريال
مجموع کل
2,268,698 دلار
[1]