آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 11,027,881 168,335,253,034 Rls. 5,189,286 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,999,051 145,955,064,929 Rls. 4,497,983 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 5,668,628 120,831,145,141 Rls. 3,726,135 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,416,000 98,921,315,020 Rls. 3,049,469 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 3,014,898 96,732,558,078 Rls. 2,982,323 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,960,000 90,649,325,160 Rls. 2,793,337 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,822,034 62,032,408,800 Rls. 1,911,473 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 2,350,005 61,649,134,390 Rls. 1,900,986 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 175,249 35,039,420,878 Rls. 1,079,870 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 500,700 30,368,738,730 Rls. 936,312 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 234,390 29,209,410,000 Rls. 900,302 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 136,851 28,362,709,473 Rls. 874,367 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,355 28,298,430,000 Rls. 872,085 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,156,537 27,804,505,804 Rls. 856,911 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 132,522 24,543,287,265 Rls. 756,621 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,560 22,844,850,000 Rls. 703,954 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 386,692 21,582,011,013 Rls. 665,326 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 171,430 20,841,125,004 Rls. 642,491 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 359,850 13,840,710,000 Rls. 426,524 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 529,000 11,780,088,936 Rls. 363,087 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,900 9,278,062,500 Rls. 286,016 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 480,000 8,446,216,800 Rls. 260,332 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 30,796 7,995,145,895 Rls. 246,467 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 18,700 7,877,004,000 Rls. 242,855 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 113,400 7,263,759,711 Rls. 223,948 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 120,000 7,229,908,800 Rls. 222,953 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 56,219 7,108,980,687 Rls. 219,115 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 400,000 6,875,400,000 Rls. 211,955 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 68,600 5,615,159,700 Rls. 173,063 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 138,600 5,172,146,798 Rls. 159,418 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 16,000 5,049,105,935 Rls. 155,601 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 12,305 4,787,728,984 Rls. 147,624 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 83,334 4,744,677,520 Rls. 146,267 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 172,026 4,699,187,682 Rls. 144,840 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 119,856 4,448,889,288 Rls. 137,104 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 43,642 4,391,543,980 Rls. 135,379 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,520 4,271,513,940 Rls. 131,638 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 38,600 4,088,277,100 Rls. 125,989 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 120,000 3,867,724,200 Rls. 119,271 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,845 3,738,429,996 Rls. 115,248 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 25,922 3,738,154,980 Rls. 115,240 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,771 3,579,677,010 Rls. 110,354 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 90322000 مانوستات 17,448 3,548,768,562 Rls. 109,389 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 240,000 3,484,054,200 Rls. 107,410 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 200,000 3,403,323,000 Rls. 104,918 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,563 3,365,164,530 Rls. 103,741 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 810,000 3,240,256,500 Rls. 99,900 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 17,784 2,660,126,637 Rls. 82,006 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 15,300 2,482,019,400 Rls. 76,516 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 880 1,986,976,967 Rls. 61,243 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 25070010 کائولن 312,000 1,919,562,840 Rls. 59,140 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 4,575 1,729,610,001 Rls. 53,320 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 54,000 1,724,425,200 Rls. 53,166 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 1,707,399,000 Rls. 52,637 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 6,003 1,556,898,001 Rls. 48,001 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,969 1,556,207,425 Rls. 47,957 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 250,000 1,552,110,450 Rls. 47,863 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28332500 سولفات هااز مس 24,000 1,492,972,800 Rls. 46,010 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 140,000 1,492,376,734 Rls. 46,009 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 38,000 1,436,958,600 Rls. 44,299 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 29336100 ملامين 40,000 1,402,581,600 Rls. 43,239 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,838 1,340,732,903 Rls. 41,333 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 1,830 1,297,400,000 Rls. 40,000 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 80,000 1,225,790,800 Rls. 37,775 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,842 1,128,380,168 Rls. 34,784 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 100,000 1,021,796,100 Rls. 31,487 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8,128 1,012,565,133 Rls. 31,214 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 16,000 986,843,200 Rls. 30,417 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 210 973,647,000 Rls. 30,010 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 34,944 954,714,174 Rls. 29,435 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,543 940,587,991 Rls. 28,994 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 48,000 799,342,992 Rls. 24,638 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,000 696,203,950 Rls. 21,463 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 19,816 677,261,530 Rls. 20,879 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 27101950 روغن صنعتي 14,603 673,688,125 Rls. 20,769 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 8,640 586,184,861 Rls. 18,068 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 29181400 اسيد سيتريك 14,000 519,571,500 Rls. 16,012 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 2,200 501,904,200 Rls. 15,473 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 1,000 486,103,400 Rls. 14,987 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,290 463,146,546 Rls. 14,279 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 1,194 381,584,700 Rls. 11,764 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 75,000 340,134,375 Rls. 10,484 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 4,320 291,076,934 Rls. 8,973 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85164000 ا توي برقي 252 233,419,830 Rls. 7,196 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 29054500 گليسرول 8,000 226,393,440 Rls. 6,978 $
86 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,200 178,409,000 Rls. 5,500 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 462 164,493,945 Rls. 5,071 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 220 123,791,577 Rls. 3,816 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 25081000 بنتونيت 10,030 115,739,175 Rls. 3,568 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 29054500 گليسرول 3,250 79,324,928 Rls. 2,445 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 106 67,035,150 Rls. 2,067 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 115 30,423,645 Rls. 938 $
مجموع کل
1,324,147,670,880 ريال
مجموع کل
40,817,100 دلار
[1]