آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 79,741 30,723,441,148 Rls. 947,150 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 29,720 8,042,699,912 Rls. 247,940 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 20,645 6,781,728,348 Rls. 208,984 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 37,778 6,343,036,836 Rls. 195,499 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 25070010 کائولن 932,000 6,206,769,900 Rls. 191,296 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 23,000 5,806,080,000 Rls. 178,990 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 18,192 5,000,904,304 Rls. 154,173 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 25,801 4,569,660,798 Rls. 140,817 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 27,848 4,175,849,614 Rls. 128,745 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 79,799 4,111,069,724 Rls. 126,708 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 12,390 3,432,796,200 Rls. 105,784 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 4,412 3,241,883,900 Rls. 99,922 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,600 3,003,486,304 Rls. 92,574 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 23,982 2,999,092,319 Rls. 92,399 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 18,200 2,964,827,832 Rls. 91,487 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 25070010 کائولن 450,000 2,782,996,871 Rls. 85,891 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 103,500 2,527,770,958 Rls. 77,944 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,551 2,292,017,721 Rls. 70,658 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 11,986 1,867,864,733 Rls. 57,588 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 335 1,380,899,121 Rls. 42,574 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 19,227 1,360,346,863 Rls. 41,992 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 11,160 1,322,986,020 Rls. 40,813 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,000 1,289,766,240 Rls. 39,745 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 13,475 1,277,755,070 Rls. 39,434 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 9,000 1,198,014,166 Rls. 36,926 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 30,000 964,211,600 Rls. 29,715 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,080 928,385,060 Rls. 28,615 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,760 873,887,453 Rls. 26,931 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 8,000 729,170,325 Rls. 22,471 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,827 593,781,271 Rls. 18,331 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,682 517,110,904 Rls. 15,961 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,000 492,288,130 Rls. 15,176 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 27101910 روغن موتور 6,100 432,327,302 Rls. 13,337 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,050 363,696,822 Rls. 11,210 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 52,480 314,715,544 Rls. 9,700 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,000 309,393,000 Rls. 9,538 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 21,250 266,040,800 Rls. 8,200 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 800 265,998,150 Rls. 8,200 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 521 229,995,516 Rls. 7,089 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,677 148,761,238 Rls. 4,589 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 29071900 ساير منوفنل ها غير از موارد مذکور در رديف هاي 29071100 لغايت 29071500 1,480 125,515,597 Rls. 3,869 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 820 115,966,308 Rls. 3,578 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 38190010 مايع ترمز آماده 80 43,559,067 Rls. 1,344 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 267 29,329,376 Rls. 904 $
مجموع کل
122,447,878,365 ريال
مجموع کل
3,774,791 دلار
[1]