آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 740,521,832,400 Rls. 22,828,838 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 250,000 5,850,311,250 Rls. 180,320 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 176,000 5,576,864,280 Rls. 171,940 $
مجموع کل
751,949,007,930 ريال
مجموع کل
23,181,098 دلار
[1]