آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 119,035 53,713,846,085 Rls. 1,489,734 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 26,850 13,074,489,702 Rls. 352,850 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 39100090 ک ک ک ساير 584 430,786,719 Rls. 11,871 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 545 159,671,600 Rls. 4,400 $
مجموع کل
67,378,794,106 ريال
مجموع کل
1,858,855 دلار
[1]