آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 179,550 60,467,651,660 Rls. 1,864,764 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 62,750 20,335,637,540 Rls. 626,944 $
3 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,263 2,760,451,017 Rls. 84,405 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 6,200 2,587,052,285 Rls. 73,412 $
5 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 3,230 797,546,400 Rls. 24,587 $
6 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 20,000 658,345,600 Rls. 20,198 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,000 365,967,000 Rls. 10,467 $
مجموع کل
87,972,651,502 ريال
مجموع کل
2,704,777 دلار
[1]