آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 86,530 23,895,850,000 Rls. 662,743 $
2 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 26,000 20,647,350,000 Rls. 557,223 $
3 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,000 13,591,890,000 Rls. 419,244 $
4 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 610,609 8,490,729,766 Rls. 230,567 $
5 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 603,660 7,832,493,382 Rls. 227,543 $
6 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 485,943 6,891,193,502 Rls. 209,957 $
7 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 5,150 4,237,048,000 Rls. 128,240 $
8 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,272 1,561,705,000 Rls. 47,673 $
9 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 40,163 594,836,025 Rls. 16,001 $
10 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 1,200 404,827,800 Rls. 10,955 $
مجموع کل
88,147,923,475 ريال
مجموع کل
2,510,146 دلار
[1]