آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 51,096 21,788,630,005 Rls. 586,731 $
2 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 9,029 13,580,612,600 Rls. 365,360 $
3 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 17,244 12,797,415,250 Rls. 344,225 $
4 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,525 8,371,930,724 Rls. 225,702 $
5 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85044020 شارژر باطري 5,799 5,804,085,150 Rls. 156,050 $
6 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 18,296 4,972,566,796 Rls. 133,716 $
7 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 91,650 3,693,128,400 Rls. 99,014 $
8 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 12,352 2,367,388,140 Rls. 64,207 $
9 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 113 1,947,970,250 Rls. 53,890 $
10 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 2,419 1,788,377,600 Rls. 49,600 $
11 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 27101930 روغن ترانسفور ماتور 72,800 1,302,144,480 Rls. 40,135 $
12 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 8,871 838,047,012 Rls. 22,678 $
13 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 4,635 568,628,800 Rls. 15,296 $
14 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 2,039 545,956,962 Rls. 14,678 $
15 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 2,190 545,294,400 Rls. 16,800 $
16 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,337 528,570,840 Rls. 14,460 $
17 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,541 517,019,361 Rls. 13,863 $
18 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 1,668 466,282,724 Rls. 12,832 $
19 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 3,488 414,813,240 Rls. 12,780 $
20 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,825 398,144,250 Rls. 10,710 $
21 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,666 361,318,552 Rls. 9,687 $
22 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 585 348,730,550 Rls. 9,365 $
23 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 464 316,295,520 Rls. 8,480 $
24 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 476 262,467,900 Rls. 7,110 $
25 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,643 258,180,375 Rls. 6,945 $
26 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,067 244,660,432 Rls. 6,614 $
27 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,499 238,762,475 Rls. 6,429 $
28 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 4,568 224,728,698 Rls. 6,006 $
29 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,025 220,819,500 Rls. 5,940 $
30 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,470 218,906,638 Rls. 5,924 $
31 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 3,934 216,307,449 Rls. 5,781 $
32 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,741 203,793,350 Rls. 5,482 $
33 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,340 182,463,840 Rls. 5,616 $
34 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 942 157,584,825 Rls. 4,239 $
35 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 7,728 144,982,500 Rls. 3,900 $
36 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,269 142,792,521 Rls. 3,843 $
37 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 1,513 139,782,288 Rls. 3,782 $
38 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,325 123,160,775 Rls. 3,313 $
39 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,455 117,897,486 Rls. 3,151 $
40 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 882 114,080,085 Rls. 3,087 $
41 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 276 108,662,525 Rls. 2,923 $
42 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 315 105,985,925 Rls. 2,851 $
43 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 1,476 98,182,044 Rls. 2,657 $
44 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 405 93,606,650 Rls. 2,518 $
45 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 835 77,143,562 Rls. 2,088 $
46 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 833 70,737,453 Rls. 1,894 $
47 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85164000 ا توي برقي 166 66,915,000 Rls. 1,800 $
48 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 581 64,796,025 Rls. 1,743 $
49 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 651 60,483,725 Rls. 1,627 $
50 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 622 57,807,125 Rls. 1,555 $
51 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 471 52,528,275 Rls. 1,413 $
52 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 668 49,371,880 Rls. 1,336 $
53 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 137 45,836,775 Rls. 1,233 $
54 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 74 45,725,250 Rls. 1,230 $
55 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 913 44,758,800 Rls. 1,200 $
56 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85181000 ميکروفون و پايه آن 22 44,610,000 Rls. 1,200 $
57 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 276 39,033,750 Rls. 1,050 $
58 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 28 38,847,875 Rls. 1,045 $
59 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 398 38,662,000 Rls. 1,040 $
60 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 72 37,975,860 Rls. 1,170 $
61 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 44191190 --- سا?ر 277 37,100,650 Rls. 998 $
62 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 497 36,951,950 Rls. 994 $
63 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 69 33,457,500 Rls. 900 $
64 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 339 31,319,362 Rls. 848 $
65 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 538 30,000,225 Rls. 807 $
66 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 12 29,293,900 Rls. 788 $
67 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 165 27,137,750 Rls. 730 $
68 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 177 26,407,692 Rls. 708 $
69 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 284 26,394,250 Rls. 710 $
70 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 233 25,831,545 Rls. 699 $
71 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85078000 - ساير انباره ها 332 24,647,025 Rls. 663 $
72 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 225 22,593,945 Rls. 607 $
73 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 130 20,827,920 Rls. 560 $
74 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 185 19,142,690 Rls. 518 $
75 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 160 17,738,400 Rls. 480 $
76 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6 13,340,720 Rls. 370 $
77 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 101 11,197,365 Rls. 303 $
78 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 48 10,706,400 Rls. 288 $
79 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 94 7,989,671 Rls. 216 $
80 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 3 2,602,250 Rls. 70 $
81 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1 966,550 Rls. 26 $
82 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 14 631,975 Rls. 17 $
مجموع کل
89,172,672,977 ريال
مجموع کل
2,413,294 دلار
[1]