آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 150,765 34,797,408,000 Rls. 1,072,800 $
2 4 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 94,895 23,750,108,076 Rls. 731,876 $
3 7 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 87,049 22,994,627,280 Rls. 695,040 $
4 5 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 78,850 16,744,716,000 Rls. 516,000 $
5 9 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 27,853 7,559,782,650 Rls. 216,210 $
6 11 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 16,710 4,471,401,960 Rls. 125,640 $
7 7 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 18,760 1,561,347,900 Rls. 46,900 $
مجموع کل
111,879,391,866 ريال
مجموع کل
3,404,466 دلار
[1]