آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 161,070 18,550,416,780 Rls. 556,140 $
2 9 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 139,932 16,631,587,500 Rls. 484,380 $
3 11 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 118,404 14,930,068,200 Rls. 411,240 $
4 5 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 118,404 13,382,777,700 Rls. 411,240 $
5 2 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 79,643 9,130,447,080 Rls. 281,520 $
6 10 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 43,056 5,154,760,920 Rls. 146,280 $
7 3 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 8,160 2,384,390,400 Rls. 73,513 $
8 6 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 20,748 2,342,928,600 Rls. 71,880 $
مجموع کل
82,507,377,180 ريال
مجموع کل
2,436,193 دلار
[1]