آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه آزادچابهار برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 14,600,000 210,486,000,000 Rls. 6,435,896 $
2 10 1396 منطقه آزادچابهار برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 851,000 12,268,737,622 Rls. 375,133 $
3 5 1396 منطقه آزادچابهار برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 160,000 2,306,695,675 Rls. 70,530 $
مجموع کل
225,061,433,297 ريال
مجموع کل
6,881,559 دلار
[1]