آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 86,944 17,417,803,905 Rls. 536,974 $
2 7 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 68,208 13,463,726,480 Rls. 404,982 $
3 9 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 57,140 11,544,450,360 Rls. 335,380 $
4 5 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 52,416 10,508,282,820 Rls. 323,820 $
5 3 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 48,972 9,861,929,125 Rls. 304,033 $
6 6 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 37,552 7,897,152,625 Rls. 242,653 $
7 10 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 30,576 6,343,281,504 Rls. 179,676 $
8 12 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 3,610 2,593,780,000 Rls. 70,000 $
9 12 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 10,200 302,578,920 Rls. 8,166 $
مجموع کل
79,932,985,739 ريال
مجموع کل
2,405,684 دلار
[1]