آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 38,200 19,590,740,000 Rls. 604,000 $
2 5 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 30,390 18,143,309,174 Rls. 555,538 $
3 2 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 169,000 16,612,150,000 Rls. 511,946 $
4 6 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 135,200 15,454,000,000 Rls. 469,569 $
5 3 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 25,976 13,325,399,680 Rls. 410,720 $
6 8 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,597 203,216,580 Rls. 5,812 $
مجموع کل
83,328,815,434 ريال
مجموع کل
2,557,585 دلار
[1]