آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 32,512 27,573,111,800 Rls. 849,746 $
2 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 181,881 24,881,437,815 Rls. 764,033 $
3 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 160,465 22,057,871,220 Rls. 679,980 $
4 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 213,891 20,768,024,668 Rls. 629,861 $
5 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 42,000 19,868,707,950 Rls. 612,570 $
6 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 157,942 15,189,192,192 Rls. 468,253 $
7 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 108,815 14,561,181,344 Rls. 420,482 $
8 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 133,867 13,466,182,214 Rls. 415,133 $
9 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 62,838 12,876,232,290 Rls. 396,790 $
10 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 72,809 12,368,510,200 Rls. 378,279 $
11 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 31,945 11,607,879,000 Rls. 349,962 $
12 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 88,758 11,095,323,795 Rls. 325,233 $
13 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 65,105 10,298,180,700 Rls. 317,080 $
14 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 29,734 9,754,855,670 Rls. 298,710 $
15 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 85,009 9,484,031,907 Rls. 292,257 $
16 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 115,421 9,085,418,967 Rls. 258,483 $
17 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 56,721 8,629,164,203 Rls. 235,870 $
18 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 74,238 8,349,737,449 Rls. 253,673 $
19 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 39,696 7,667,197,770 Rls. 236,270 $
20 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 78,166 6,670,403,747 Rls. 183,813 $
21 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 70,352 6,030,016,640 Rls. 185,893 $
22 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 55,133 4,889,397,710 Rls. 132,323 $
23 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 66,908 4,853,332,920 Rls. 130,980 $
24 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,648 4,749,069,600 Rls. 146,400 $
25 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 13,000 4,441,036,750 Rls. 124,190 $
26 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84561190 --- سا?ر 19,740 3,733,506,000 Rls. 104,906 $
27 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 75,491 3,657,681,720 Rls. 106,260 $
28 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9,928 3,571,663,500 Rls. 109,636 $
29 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,262 3,405,083,430 Rls. 104,930 $
30 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 16,100 3,226,356,000 Rls. 99,444 $
31 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 30,030 2,862,533,520 Rls. 83,160 $
32 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 32,275 2,838,406,816 Rls. 82,818 $
33 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 13,177 2,731,246,900 Rls. 80,060 $
34 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 19,000 2,515,190,400 Rls. 77,507 $
35 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 13,270 2,236,526,630 Rls. 68,954 $
36 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 8,392 1,689,972,180 Rls. 49,790 $
37 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,500 1,627,995,057 Rls. 45,047 $
38 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,041 1,615,638,470 Rls. 48,738 $
39 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 13,000 1,582,633,500 Rls. 47,539 $
40 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,418 1,578,657,598 Rls. 43,187 $
41 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 22,211 1,542,945,000 Rls. 47,565 $
42 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 14,298 1,535,308,320 Rls. 43,680 $
43 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 15,113 1,427,193,664 Rls. 43,998 $
44 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 5,100 1,409,048,460 Rls. 42,930 $
45 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 6,508 1,121,305,340 Rls. 32,540 $
46 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,314 1,087,082,998 Rls. 32,566 $
47 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 6,156 1,085,371,100 Rls. 32,530 $
48 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 8,456 1,080,763,200 Rls. 31,680 $
49 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 21,700 1,005,780,871 Rls. 31,001 $
50 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,288 945,494,400 Rls. 26,440 $
51 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,860 935,092,488 Rls. 28,632 $
52 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 14,683 926,812,672 Rls. 28,572 $
53 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 12,818 866,780,847 Rls. 23,457 $
54 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,100 865,521,000 Rls. 25,500 $
55 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 11,430 824,240,160 Rls. 22,860 $
56 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 6,244 807,706,740 Rls. 23,676 $
57 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 5,760 786,741,920 Rls. 21,820 $
58 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,846 708,325,498 Rls. 19,169 $
59 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,394 703,698,450 Rls. 21,532 $
60 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 2,505 700,083,230 Rls. 21,406 $
61 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,576 684,721,648 Rls. 21,111 $
62 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,268 676,535,350 Rls. 20,430 $
63 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 9,340 668,734,660 Rls. 20,548 $
64 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 4,300 650,942,200 Rls. 17,510 $
65 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,937 643,750,050 Rls. 18,870 $
66 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,386 636,118,560 Rls. 18,480 $
67 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,249 539,247,885 Rls. 14,685 $
68 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 6,588 535,567,507 Rls. 14,494 $
69 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 60062200 ک ک رنگکشده 2,129 535,423,805 Rls. 15,968 $
70 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,000 513,012,000 Rls. 14,234 $
71 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,464 500,564,724 Rls. 14,542 $
72 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,975 483,500,000 Rls. 14,759 $
73 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 8,100 482,586,840 Rls. 13,560 $
74 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 3,532 463,633,248 Rls. 14,294 $
75 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,984 460,421,920 Rls. 12,460 $
76 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,930 433,314,300 Rls. 13,350 $
77 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 7,000 396,129,230 Rls. 11,270 $
78 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 3,613 389,842,122 Rls. 10,550 $
79 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 636 386,339,226 Rls. 10,569 $
80 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 2,965 365,623,679 Rls. 9,868 $
81 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,407 361,621,706 Rls. 10,902 $
82 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 211 357,464,182 Rls. 9,996 $
83 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,700 354,326,250 Rls. 10,062 $
84 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 4,750 337,152,500 Rls. 10,127 $
85 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,220 330,498,210 Rls. 9,967 $
86 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,113 316,009,330 Rls. 8,645 $
87 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,363 299,643,360 Rls. 8,160 $
88 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,000 288,910,284 Rls. 8,184 $
89 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 320 288,762,879 Rls. 8,075 $
90 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 2,425 288,166,000 Rls. 8,797 $
91 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 3,216 287,738,280 Rls. 8,869 $
92 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,303 282,676,890 Rls. 8,286 $
93 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 3,588 276,411,070 Rls. 8,522 $
94 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,086 275,003,122 Rls. 7,578 $
95 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,000 273,588,000 Rls. 7,335 $
96 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 2,430 267,977,294 Rls. 7,232 $
97 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84821000 بلبرينگ. 83 252,597,535 Rls. 6,910 $
98 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,032 249,358,419 Rls. 7,577 $
99 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 600 247,809,984 Rls. 7,588 $
100 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 60 237,985,367 Rls. 6,655 $
مجموع کل
376,773,596,216 ريال
مجموع کل
11,310,813 دلار