آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 88 8,597,317,032 Rls. 243,522 $
2 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 32,859 5,954,173,084 Rls. 176,383 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 26,648 4,200,493,934 Rls. 129,493 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,707 3,977,195,566 Rls. 110,358 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 21069080 کمكمل غذايي، 3,000 3,255,948,900 Rls. 89,723 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 16,913 3,036,358,990 Rls. 93,605 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,274 2,945,891,147 Rls. 81,179 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,672 2,918,967,371 Rls. 81,627 $
9 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,667 2,471,981,226 Rls. 73,229 $
10 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90261010 فلومتر 3,201 2,241,734,859 Rls. 62,174 $
11 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 16,597 2,178,408,140 Rls. 60,430 $
12 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 24,000 2,031,047,808 Rls. 62,592 $
13 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 10,860 1,880,834,951 Rls. 51,829 $
14 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 29,520 1,844,209,000 Rls. 49,291 $
15 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 11,241 1,346,592,525 Rls. 41,376 $
16 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 23,500 1,278,894,400 Rls. 33,927 $
17 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84138200 بالابرهاي آبگونها 23,721 1,273,625,000 Rls. 34,041 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 56021000 ک نمد سوزنکزده و پارچهکهاي با الياف دوخته بافته (Stitch-bonded) 7,651 1,130,934,143 Rls. 30,422 $
19 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 7,651 1,124,939,138 Rls. 30,160 $
20 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 10,642 1,069,206,075 Rls. 32,853 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 1,124 1,007,073,000 Rls. 27,000 $
22 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 21069080 کمكمل غذايي، 947 900,766,594 Rls. 25,626 $
23 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 15,817 866,737,950 Rls. 24,050 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 1,722 840,838,817 Rls. 22,543 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 9,710 812,375,000 Rls. 25,000 $
26 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,000 746,008,400 Rls. 20,001 $
27 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141090 ک ک ک ساير 5,717 665,856,225 Rls. 18,475 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 211 630,464,208 Rls. 16,959 $
29 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 400 609,995,880 Rls. 16,918 $
30 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,360 606,108,750 Rls. 16,250 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 14,400 561,225,000 Rls. 15,000 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 5,360 541,343,377 Rls. 14,610 $
33 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 2,160 540,835,500 Rls. 14,500 $
34 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,912 480,624,554 Rls. 12,751 $
35 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141025 ک ک ک كمك فنر 3,920 421,478,700 Rls. 11,300 $
36 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,803 417,822,840 Rls. 11,835 $
37 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 2,351 382,403,805 Rls. 10,745 $
38 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,664 371,096,860 Rls. 10,152 $
39 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 220 355,672,731 Rls. 10,119 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 4,869 343,192,189 Rls. 9,523 $
41 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 21069085 کآدامس بدون قند 3,993 340,934,880 Rls. 10,277 $
42 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 80 320,204,390 Rls. 8,881 $
43 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,719 227,465,000 Rls. 7,000 $
44 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,559 224,817,850 Rls. 6,590 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4,780 203,639,100 Rls. 5,779 $
46 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,350 198,240,000 Rls. 6,000 $
47 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 216 166,055,148 Rls. 4,452 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 153,165,750 Rls. 4,250 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141090 ک ک ک ساير 1,510 139,125,270 Rls. 3,730 $
50 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 2,350 135,210,000 Rls. 3,750 $
51 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 2,300 133,344,300 Rls. 3,700 $
52 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,150 126,136,500 Rls. 3,500 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84244900 ک ک ساير 1,210 112,347,728 Rls. 3,032 $
54 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,060 109,604,901 Rls. 3,378 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 330 108,167,100 Rls. 2,900 $
56 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 780 100,956,800 Rls. 2,800 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 600 75,717,600 Rls. 2,100 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 94043000 کيسه خوا ب 152 72,540,680 Rls. 1,924 $
59 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 210 39,662,500 Rls. 1,223 $
60 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 3,250 39,012,592 Rls. 1,082 $
61 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 80 36,800,095 Rls. 987 $
62 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 318 32,670,051 Rls. 867 $
63 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 290 25,802,025 Rls. 725 $
64 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 198 24,674,598 Rls. 702 $
65 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 150 16,645,492 Rls. 442 $
66 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 150 14,840,025 Rls. 435 $
67 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 105 11,885,629 Rls. 315 $
68 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 22 7,662,482 Rls. 218 $
مجموع کل
70,058,002,155 ريال
مجموع کل
1,992,610 دلار
[1]