آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 35,895 102,982,116,600 Rls. 2,804,448 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,085 91,072,168,308 Rls. 2,480,111 $
3 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 22,871 88,200,142,655 Rls. 2,390,805 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90192020 دستگاه ونتيلاتور 9,204 81,087,742,920 Rls. 2,248,939 $
5 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 22,551 77,716,733,511 Rls. 2,296,671 $
6 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 8,238 55,886,208,100 Rls. 1,617,927 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 136,080 50,891,534,130 Rls. 1,402,395 $
8 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 13,777 49,682,598,168 Rls. 1,524,914 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 51,590 39,630,726,294 Rls. 1,221,140 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,488 34,563,435,630 Rls. 931,840 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,641 34,501,216,950 Rls. 1,026,476 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,162 33,989,838,624 Rls. 955,066 $
13 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,800 32,240,219,550 Rls. 870,067 $
14 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,790 30,554,012,400 Rls. 942,399 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 180,701 30,492,996,877 Rls. 825,139 $
16 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,192 28,725,421,200 Rls. 885,548 $
17 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 6,187 28,561,429,230 Rls. 880,764 $
18 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,845 28,386,375,413 Rls. 806,202 $
19 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 11,108 25,905,827,574 Rls. 734,897 $
20 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,152 25,152,547,500 Rls. 775,260 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 268,225 24,524,860,115 Rls. 755,880 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 322,566 23,610,158,958 Rls. 676,224 $
23 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,097 23,254,669,050 Rls. 675,576 $
24 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 6,220 22,628,875,500 Rls. 642,136 $
25 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 8,100 21,923,622,752 Rls. 660,967 $
26 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 6,960 21,387,613,968 Rls. 600,962 $
27 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,180 21,040,414,500 Rls. 647,497 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 746 20,214,865,850 Rls. 622,973 $
29 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,124 20,015,248,100 Rls. 608,163 $
30 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 4,485 19,979,978,447 Rls. 608,737 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 3,792 19,897,753,162 Rls. 533,101 $
32 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 61,551 19,496,016,260 Rls. 600,947 $
33 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 400,000 19,353,120,000 Rls. 596,986 $
34 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 197,975 18,935,009,535 Rls. 583,806 $
35 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 16,028 18,814,284,849 Rls. 580,009 $
36 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,072 18,391,887,000 Rls. 506,817 $
37 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 2,350 17,918,209,716 Rls. 522,808 $
38 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 36,260 17,625,535,520 Rls. 496,107 $
39 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 19,365 17,562,117,464 Rls. 534,884 $
40 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,006 16,948,670,000 Rls. 522,398 $
41 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,800 16,324,623,065 Rls. 457,663 $
42 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 22,905 16,308,672,500 Rls. 438,700 $
43 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,264 16,216,740,826 Rls. 499,745 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 78,500 16,122,170,334 Rls. 441,426 $
45 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 32,688 15,601,462,224 Rls. 479,382 $
46 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 5,617 14,981,755,840 Rls. 461,702 $
47 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 60,000 14,551,168,200 Rls. 448,626 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,360 14,462,962,557 Rls. 401,315 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,030 13,679,400,000 Rls. 366,750 $
50 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4,440 12,875,610,000 Rls. 396,918 $
51 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 175,800 12,745,467,210 Rls. 354,782 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 26,940 12,318,697,512 Rls. 378,758 $
53 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 12,156,007,500 Rls. 344,949 $
54 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 300,075 11,603,186,458 Rls. 356,568 $
55 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 76,099 11,467,240,000 Rls. 347,071 $
56 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,245 11,323,840,760 Rls. 345,671 $
57 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 184,122 11,086,816,039 Rls. 341,757 $
58 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,427 11,077,461,450 Rls. 323,212 $
59 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 71,100 10,759,738,358 Rls. 293,219 $
60 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 78,000 10,545,705,975 Rls. 325,103 $
61 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 108,600 10,453,194,120 Rls. 321,840 $
62 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 120,437 10,353,325,782 Rls. 293,703 $
63 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,035 10,230,573,510 Rls. 315,262 $
64 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,135 10,084,919,920 Rls. 298,863 $
65 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 5,960 10,039,680,000 Rls. 282,101 $
66 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,000 10,007,302,500 Rls. 308,801 $
67 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 40,000 9,994,957,200 Rls. 308,002 $
68 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 450 9,571,600,800 Rls. 257,474 $
69 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90192030 ماشين بيهوشي 674 9,428,066,680 Rls. 290,550 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 80,000 9,122,449,280 Rls. 266,170 $
71 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,720 9,033,656,665 Rls. 243,003 $
72 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 9,380 8,932,419,678 Rls. 249,144 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 7,150 8,747,397,600 Rls. 268,778 $
74 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 14,395 8,644,253,515 Rls. 261,630 $
75 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 949 8,306,148,164 Rls. 255,975 $
76 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,500 8,260,347,900 Rls. 243,367 $
77 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 100,000 8,258,940,000 Rls. 222,889 $
78 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 229 8,236,714,365 Rls. 224,305 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 8,236 8,207,566,092 Rls. 226,172 $
80 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,659 7,928,101,861 Rls. 244,369 $
81 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 4,750 7,867,728,000 Rls. 237,201 $
82 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 109,542 7,851,700,259 Rls. 236,311 $
83 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 40,000 7,651,590,227 Rls. 225,230 $
84 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 172 7,531,958,800 Rls. 227,078 $
85 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 54,000 7,509,962,940 Rls. 201,575 $
86 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 40,000 7,385,990,000 Rls. 204,848 $
87 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,916 7,213,277,678 Rls. 200,846 $
88 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 21069080 کمكمل غذايي، 15,495 7,135,339,658 Rls. 220,213 $
89 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 420 7,107,630,300 Rls. 195,862 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 49,120 7,088,785,104 Rls. 216,829 $
91 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 63,900 7,068,088,193 Rls. 200,282 $
92 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,165 6,970,566,260 Rls. 186,883 $
93 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 27,078 6,863,336,336 Rls. 206,839 $
94 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,140 6,775,360,000 Rls. 189,468 $
95 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 49,500 6,682,843,891 Rls. 205,968 $
96 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 98,131 6,675,417,705 Rls. 189,081 $
97 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 1,075 6,587,822,880 Rls. 201,100 $
98 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 11,900 6,571,947,962 Rls. 201,934 $
99 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 72,215 6,429,155,212 Rls. 198,107 $
100 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 48,475 6,175,234,202 Rls. 172,988 $
مجموع کل
1,964,940,280,427 ريال
مجموع کل
56,902,344 دلار