آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 629,850 82,106,603,615 Rls. 2,532,113 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 155,350 18,171,304,692 Rls. 560,443 $
3 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,675 7,191,112,608 Rls. 221,606 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 9,910 4,863,114,062 Rls. 138,008 $
5 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,250 2,909,670,300 Rls. 88,650 $
مجموع کل
115,241,805,277 ريال
مجموع کل
3,540,820 دلار
[1]