آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,385 59,719,552,800 Rls. 1,656,300 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 36,412 27,211,537,200 Rls. 844,919 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 8,558 25,605,100,920 Rls. 686,482 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 15,633 22,624,302,500 Rls. 618,928 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 189,439 15,547,661,950 Rls. 435,819 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 22,000 15,194,927,000 Rls. 468,444 $
7 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 15,240 14,271,180,000 Rls. 440,000 $
8 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 558,651 10,324,597,138 Rls. 276,844 $
9 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 118,800 9,832,421,016 Rls. 266,567 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 7,195 8,825,880,000 Rls. 235,891 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,075 7,980,750,000 Rls. 246,024 $
12 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 66,385 6,558,988,239 Rls. 175,849 $
13 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 37,944 6,286,285,824 Rls. 192,212 $
14 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21069085 کآدامس بدون قند 18,058 6,076,391,961 Rls. 187,317 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 68,981 6,058,188,933 Rls. 166,943 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 79,200 5,426,097,520 Rls. 163,369 $
17 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 62,002 4,950,705,302 Rls. 146,657 $
18 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 4,883 4,528,827,506 Rls. 139,529 $
19 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 9,600 4,000,741,186 Rls. 107,619 $
20 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 21,744 3,753,540,000 Rls. 106,520 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 9,600 3,646,145,705 Rls. 103,434 $
22 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,700 3,603,112,500 Rls. 97,500 $
23 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,810 3,564,220,000 Rls. 110,000 $
24 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 35,137 3,288,205,871 Rls. 99,566 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 7,250 2,935,210,000 Rls. 88,168 $
26 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 14,798 2,923,106,870 Rls. 85,684 $
27 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 37,950 2,921,044,896 Rls. 82,077 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 38,035 2,920,764,000 Rls. 90,044 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 39,600 2,836,479,096 Rls. 87,446 $
30 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 177,957 2,787,223,404 Rls. 85,908 $
31 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 100,000 2,696,482,800 Rls. 73,432 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 13,923 2,694,062,560 Rls. 72,005 $
33 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 100,000 2,540,182,500 Rls. 78,051 $
34 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,280 2,532,119,655 Rls. 67,887 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40117090 ک ک ک سا?ر 18,387 2,493,540,000 Rls. 70,759 $
36 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 5,128 2,442,697,521 Rls. 75,306 $
37 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 20,000 2,435,401,056 Rls. 65,902 $
38 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 100,000 2,394,263,700 Rls. 73,851 $
39 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 116,864 2,262,442,157 Rls. 67,021 $
40 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 39,600 2,113,941,060 Rls. 65,167 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 18,400 1,928,620,720 Rls. 58,760 $
42 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 3,043 1,779,254,400 Rls. 49,030 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,415 1,720,714,208 Rls. 50,974 $
44 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 18,775 1,717,678,913 Rls. 52,920 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 8,566 1,632,146,005 Rls. 46,231 $
46 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,800 1,544,138,640 Rls. 42,551 $
47 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 83,192 1,509,785,054 Rls. 42,220 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 60,000 1,495,542,800 Rls. 42,404 $
49 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 17,559 1,486,058,064 Rls. 43,560 $
50 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244030 لينگونو سولفانات 99,200 1,385,643,952 Rls. 42,709 $
51 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 7,124 1,382,651,890 Rls. 42,610 $
52 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,752 1,218,424,011 Rls. 37,562 $
53 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 6,660 1,194,323,240 Rls. 36,830 $
54 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,222 1,130,621,281 Rls. 31,357 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 40,000 1,089,789,000 Rls. 29,062 $
56 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 300 1,051,969,136 Rls. 32,461 $
57 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 2,111 1,014,673,978 Rls. 30,361 $
58 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 1,100 997,108,650 Rls. 27,654 $
59 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 5,900 992,764,990 Rls. 30,605 $
60 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244020 پلي نفتالين سولفانات 39,680 976,069,194 Rls. 30,085 $
61 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 60,000 975,522,000 Rls. 30,063 $
62 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 1,132 918,182,830 Rls. 25,465 $
63 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 12,000 910,391,080 Rls. 27,346 $
64 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 59,761 887,164,680 Rls. 27,030 $
65 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,250 861,727,798 Rls. 23,900 $
66 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 4,280 828,750,000 Rls. 22,219 $
67 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 40,000 741,924,800 Rls. 21,648 $
68 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 38,559 723,567,189 Rls. 19,580 $
69 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 1,394 707,321,458 Rls. 21,805 $
70 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,203 705,747,028 Rls. 20,184 $
71 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 40,000 700,966,400 Rls. 21,433 $
72 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 20,000 692,440,000 Rls. 21,395 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,311 681,506,790 Rls. 20,838 $
74 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 20,000 612,952,000 Rls. 17,000 $
75 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,577 581,888,032 Rls. 17,944 $
76 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 67 565,394,319 Rls. 16,015 $
77 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38244020 پلي نفتالين سولفانات 20,000 563,817,125 Rls. 16,000 $
78 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 20,000 551,072,000 Rls. 17,000 $
79 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 59,520 526,787,945 Rls. 16,214 $
80 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87115091 ---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ 600 520,450,000 Rls. 14,000 $
81 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,860 476,746,400 Rls. 12,824 $
82 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,018 459,410,280 Rls. 12,279 $
83 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,715 456,117,950 Rls. 12,269 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 39,680 437,172,019 Rls. 11,831 $
85 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 39,680 436,952,986 Rls. 11,792 $
86 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48059210 ک ک ک كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر 17,562 407,371,159 Rls. 12,553 $
87 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 16,735 394,139,500 Rls. 11,500 $
88 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 1,844 384,037,578 Rls. 11,820 $
89 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 39,680 380,299,469 Rls. 11,204 $
90 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84768100 ک ک داراي وسايل گرمکكردن يا سردكردن 2,382 363,573,000 Rls. 11,212 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 20,140 297,692,703 Rls. 9,177 $
92 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 1,700 266,583,810 Rls. 7,854 $
93 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 5,000 261,354,600 Rls. 7,007 $
94 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 300 261,093,000 Rls. 7,000 $
95 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 3,180 230,347,044 Rls. 7,102 $
96 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 300 227,059,000 Rls. 7,000 $
97 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 275 201,700,400 Rls. 5,426 $
98 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 39,680 195,362,244 Rls. 6,025 $
99 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 4,155 194,774,220 Rls. 5,995 $
100 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 770 193,791,500 Rls. 5,196 $
مجموع کل
368,839,452,808 ريال
مجموع کل
10,605,532 دلار