آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 191,565 113,994,489,400 Rls. 3,094,560 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 61,295 42,621,406,500 Rls. 1,153,330 $
3 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 19,955 13,546,860,600 Rls. 366,607 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 32,400 6,724,874,145 Rls. 188,056 $
5 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13,269 2,677,525,336 Rls. 82,492 $
6 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,904 1,264,823,344 Rls. 38,968 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 14,042 1,245,213,643 Rls. 38,249 $
8 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 9,031 1,021,473,832 Rls. 27,817 $
9 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 3,420 863,347,120 Rls. 26,130 $
10 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 9,327 848,617,263 Rls. 23,385 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 450 834,504,000 Rls. 25,726 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,036 631,335,394 Rls. 19,360 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 245 603,977,424 Rls. 18,612 $
14 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 155 581,982,432 Rls. 17,934 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,767 520,932,327 Rls. 14,355 $
16 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 769 389,328,000 Rls. 12,000 $
17 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,530 387,835,497 Rls. 11,034 $
18 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 246 212,924,480 Rls. 6,560 $
19 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 28043000 ازت 900 194,360,000 Rls. 5,883 $
20 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 102 160,991,680 Rls. 4,960 $
21 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 1,541 154,277,215 Rls. 4,616 $
22 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,812 151,436,521 Rls. 4,543 $
23 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 28042100 آرگون 180 38,872,000 Rls. 1,177 $
مجموع کل
189,671,388,153 ريال
مجموع کل
5,186,354 دلار
[1]