آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 19,812,815,022 Rls. 561,206 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,884 19,644,431,664 Rls. 594,565 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 19,578,186,810 Rls. 529,785 $
4 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 19,223,758,554 Rls. 549,800 $
5 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 19,036,073,628 Rls. 567,733 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 18,522,644,868 Rls. 510,420 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,568 18,010,188,768 Rls. 550,686 $
8 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,560 17,105,802,714 Rls. 526,413 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,568 17,043,604,189 Rls. 525,324 $
10 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,520 16,774,399,356 Rls. 517,170 $
11 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 4,569 16,574,895,480 Rls. 511,287 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,411 12,857,250,456 Rls. 354,302 $
13 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 36,821 11,251,724,745 Rls. 342,810 $
14 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 8,101 6,281,986,432 Rls. 175,936 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 9,824 6,230,282,790 Rls. 192,009 $
16 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 6,971 6,211,338,468 Rls. 167,045 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 9,030 6,188,016,042 Rls. 188,817 $
18 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 93,600 6,088,486,248 Rls. 184,269 $
19 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 1,745 5,704,279,090 Rls. 168,981 $
20 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 5,440 4,620,745,357 Rls. 137,091 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 5,860 4,427,398,484 Rls. 125,596 $
22 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,402 4,290,667,930 Rls. 115,795 $
23 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 7,191 4,141,729,519 Rls. 114,869 $
24 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 12,734 3,785,863,463 Rls. 116,825 $
25 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 62,400 3,493,233,744 Rls. 107,692 $
26 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 2,010 2,993,503,095 Rls. 81,520 $
27 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,085 2,908,563,454 Rls. 85,372 $
28 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 2,000 2,767,814,280 Rls. 77,772 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 5,990 2,389,664,886 Rls. 73,636 $
30 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,066 2,327,183,235 Rls. 66,022 $
31 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 6,111 2,260,895,280 Rls. 67,789 $
32 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,698 2,154,429,718 Rls. 65,640 $
33 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 47,570 1,984,867,764 Rls. 61,192 $
34 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,958 1,802,750,040 Rls. 50,655 $
35 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 2,300 1,800,519,060 Rls. 55,480 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 1,392 1,766,429,060 Rls. 52,855 $
37 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,355 1,747,226,149 Rls. 53,089 $
38 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 39,068 1,623,322,282 Rls. 50,059 $
39 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 63,938 1,622,927,385 Rls. 50,033 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,629 1,609,655,256 Rls. 43,323 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 265 1,563,140,600 Rls. 47,625 $
42 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 32,541 1,555,198,834 Rls. 43,133 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 24,483 1,459,030,457 Rls. 43,514 $
44 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 30,742 1,368,585,726 Rls. 39,759 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 3,734 1,236,356,640 Rls. 36,426 $
46 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,472 1,218,199,320 Rls. 36,451 $
47 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 1,762 1,066,736,062 Rls. 32,663 $
48 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 1,223 950,390,092 Rls. 28,878 $
49 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,624 915,007,320 Rls. 28,152 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 20,624 913,490,582 Rls. 27,244 $
51 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,600 908,772,228 Rls. 27,967 $
52 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 5,387 907,963,400 Rls. 25,760 $
53 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,810 894,467,424 Rls. 27,388 $
54 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 550 863,803,815 Rls. 24,512 $
55 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 13,103 842,550,292 Rls. 23,368 $
56 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 14,059 842,072,240 Rls. 24,463 $
57 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,320 775,359,950 Rls. 23,679 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 28,478 719,837,836 Rls. 22,198 $
59 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90321000 ترموستات 2,016 627,649,920 Rls. 19,342 $
60 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,071 606,895,402 Rls. 18,166 $
61 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,200 604,530,000 Rls. 17,720 $
62 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,846 558,478,510 Rls. 17,214 $
63 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 294 550,709,914 Rls. 15,474 $
64 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 2,176 531,222,000 Rls. 14,375 $
65 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 294 525,723,123 Rls. 15,489 $
66 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 300 523,770,000 Rls. 16,184 $
67 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 556 521,585,400 Rls. 16,081 $
68 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,291 458,191,915 Rls. 13,710 $
69 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 712 397,323,333 Rls. 11,706 $
70 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,925 395,188,585 Rls. 12,180 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 8,000 365,719,200 Rls. 10,378 $
72 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 306 364,816,872 Rls. 10,251 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90321000 ترموستات 54 361,428,480 Rls. 10,156 $
74 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 359 349,650,683 Rls. 10,488 $
75 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90321000 ترموستات 54 332,648,640 Rls. 10,135 $
76 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 522 303,698,070 Rls. 8,948 $
77 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 377 301,162,281 Rls. 8,546 $
78 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 475 275,951,760 Rls. 7,831 $
79 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 147 273,557,962 Rls. 7,763 $
80 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,318 273,548,632 Rls. 7,761 $
81 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 147 263,598,790 Rls. 7,887 $
82 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,395 259,835,593 Rls. 7,787 $
83 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,680 256,747,752 Rls. 7,916 $
84 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 511 245,624,925 Rls. 7,547 $
85 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 714 239,926,998 Rls. 7,394 $
86 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90321000 ترموستات 36 239,379,840 Rls. 6,793 $
87 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 90321000 ترموستات 36 230,664,960 Rls. 6,902 $
88 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 253 219,668,914 Rls. 6,761 $
89 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 1,080 214,624,140 Rls. 6,606 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 562 203,896,429 Rls. 6,217 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 520 197,442,534 Rls. 6,085 $
92 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 330 192,510,864 Rls. 5,409 $
93 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 159 181,097,495 Rls. 5,335 $
94 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 660 170,192,000 Rls. 5,195 $
95 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 175 158,975,600 Rls. 4,900 $
96 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 720 156,769,408 Rls. 4,832 $
97 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 498 153,147,776 Rls. 4,689 $
98 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 123 144,974,416 Rls. 4,114 $
99 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 94 141,003,905 Rls. 4,298 $
100 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 654 139,311,248 Rls. 4,244 $
مجموع کل
351,173,361,852 ريال
مجموع کل
10,334,852 دلار