آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 54,320 91,476,660,205 Rls. 2,591,113 $
2 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 172,220 76,456,794,794 Rls. 2,356,034 $
3 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5,904 68,440,171,266 Rls. 2,006,161 $
4 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 71,341 62,759,915,302 Rls. 1,934,407 $
5 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 38,566 60,895,062,376 Rls. 1,835,903 $
6 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,019 59,364,103,229 Rls. 1,591,574 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5,796 53,250,960,000 Rls. 1,441,085 $
8 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,801 43,370,590,057 Rls. 1,230,720 $
9 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 7,604 42,014,832,812 Rls. 1,295,118 $
10 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044190 ک ک ک ساير 6,571 41,519,301,450 Rls. 1,275,751 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,832 36,558,357,893 Rls. 1,070,260 $
12 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 31,872 35,326,807,610 Rls. 1,089,023 $
13 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 200,000 34,745,049,500 Rls. 938,459 $
14 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,032 33,174,074,766 Rls. 939,669 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,381 32,281,295,501 Rls. 883,110 $
16 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 67,424 30,536,513,052 Rls. 941,147 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,996 29,138,722,093 Rls. 885,726 $
18 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 136,600 28,460,168,268 Rls. 877,372 $
19 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 16,410 27,928,775,000 Rls. 748,781 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,730 24,423,519,000 Rls. 745,551 $
21 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,687 23,900,500,629 Rls. 717,199 $
22 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30,868 22,932,658,097 Rls. 706,013 $
23 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 19,544 22,020,307,009 Rls. 594,276 $
24 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,542 21,866,316,070 Rls. 608,220 $
25 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 140,000 20,501,815,800 Rls. 600,792 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 750 20,367,774,000 Rls. 576,925 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,900 20,191,015,500 Rls. 546,368 $
28 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 32,260 19,755,810,000 Rls. 603,065 $
29 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 95,720 18,972,451,050 Rls. 585,064 $
30 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,363 18,904,065,156 Rls. 552,347 $
31 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 81,000 18,673,035,638 Rls. 511,616 $
32 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 22,410 18,417,868,800 Rls. 562,223 $
33 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,217 17,823,914,340 Rls. 526,069 $
34 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,148 17,698,094,412 Rls. 494,033 $
35 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,030 16,079,457,132 Rls. 458,888 $
36 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 100,750 15,884,078,550 Rls. 484,630 $
37 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 11,049 15,576,010,020 Rls. 440,488 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 17,460 15,223,757,412 Rls. 463,828 $
39 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 5,025 14,355,431,403 Rls. 438,214 $
40 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 69,050 13,075,694,718 Rls. 403,023 $
41 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,748 13,006,949,240 Rls. 400,834 $
42 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 12,730 12,810,816,000 Rls. 391,062 $
43 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,180 12,749,550,000 Rls. 387,395 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 4,325 12,707,789,304 Rls. 349,273 $
45 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 26,600 12,636,048,000 Rls. 380,960 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,466 12,423,642,525 Rls. 379,412 $
47 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,821 12,372,714,000 Rls. 362,677 $
48 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 99,000 12,041,980,838 Rls. 360,727 $
49 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 25,774 11,660,930,820 Rls. 317,554 $
50 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 19,456 11,641,751,957 Rls. 352,353 $
51 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 17,550 11,541,867,570 Rls. 347,972 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,045 11,235,022,450 Rls. 322,628 $
53 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 2,293 10,975,192,000 Rls. 338,331 $
54 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,200 10,955,999,000 Rls. 294,714 $
55 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,842 10,582,836,486 Rls. 318,611 $
56 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,942 10,570,704,631 Rls. 311,889 $
57 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,745 10,570,224,000 Rls. 326,048 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,418 10,454,580,024 Rls. 279,421 $
59 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 6,116 10,248,557,900 Rls. 280,367 $
60 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 5,906 10,225,676,310 Rls. 297,068 $
61 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 90,000 10,195,462,880 Rls. 307,379 $
62 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 7,109 10,094,175,000 Rls. 310,161 $
63 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 10,261 9,795,951,114 Rls. 298,457 $
64 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 6,326 9,637,452,238 Rls. 275,632 $
65 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 9,995 9,370,495,500 Rls. 288,764 $
66 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 60,000 9,362,881,700 Rls. 279,543 $
67 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,938 9,274,633,200 Rls. 248,656 $
68 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 5,591 9,067,415,369 Rls. 243,101 $
69 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 42,589 8,755,740,045 Rls. 255,470 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 71,088 8,669,205,956 Rls. 252,679 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 80,000 8,614,914,450 Rls. 247,034 $
72 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 28,000 8,411,187,215 Rls. 255,574 $
73 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 42,000 8,262,736,500 Rls. 254,715 $
74 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 35,990 8,178,256,800 Rls. 248,496 $
75 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249990 ک ک ک ساير 52,900 7,880,106,210 Rls. 227,766 $
76 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 62,000 7,857,259,170 Rls. 223,290 $
77 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 55,000 7,806,503,925 Rls. 240,562 $
78 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 5,439 7,547,389,200 Rls. 207,980 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,785 7,465,599,800 Rls. 208,770 $
80 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 950 7,401,615,228 Rls. 197,825 $
81 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 18,965 7,401,347,247 Rls. 205,370 $
82 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 32,002 7,391,862,238 Rls. 224,602 $
83 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 53,791 7,301,043,882 Rls. 198,825 $
84 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 8,592 7,103,954,466 Rls. 206,379 $
85 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,908 7,067,690,000 Rls. 189,487 $
86 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249990 ک ک ک ساير 38,700 6,948,819,894 Rls. 186,835 $
87 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 4,344 6,948,732,750 Rls. 190,095 $
88 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 62,556 6,827,264,997 Rls. 210,391 $
89 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 19,000 6,564,614,598 Rls. 189,710 $
90 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 15,210 6,526,033,351 Rls. 201,316 $
91 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 950 6,437,622,767 Rls. 189,665 $
92 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 22,971 6,412,693,649 Rls. 197,751 $
93 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 53,963 6,250,281,741 Rls. 190,387 $
94 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,764 6,235,386,192 Rls. 190,341 $
95 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 6,450 6,219,520,000 Rls. 188,242 $
96 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 22,464 6,193,459,464 Rls. 175,551 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,203 6,188,833,722 Rls. 167,335 $
98 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 18,729 6,184,934,529 Rls. 175,963 $
99 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 8,700 6,182,325,000 Rls. 167,293 $
100 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,200 6,163,677,684 Rls. 183,826 $
مجموع کل
1,821,953,642,636 ريال
مجموع کل
53,250,759 دلار