آمار کل " واردات از" کشور (ليختن اشتاين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 مشهد ليختن اشتاين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 732,689 50,972,397,079 Rls. 1,443,814 $
2 5 1396 مشهد ليختن اشتاين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 493,695 38,368,757,714 Rls. 1,175,981 $
3 10 1396 مشهد ليختن اشتاين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 486,275 33,767,501,544 Rls. 948,818 $
4 4 1396 مشهد ليختن اشتاين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 146,858 11,265,154,433 Rls. 346,673 $
مجموع کل
134,373,810,770 ريال
مجموع کل
3,915,286 دلار
[1]