آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 30,468,662,182 Rls. 829,734 $
2 6 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 520 14,157,723,503 Rls. 430,182 $
3 12 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,276 13,192,048,576 Rls. 353,684 $
4 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 260 8,784,542,850 Rls. 239,224 $
5 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 60 8,114,073,260 Rls. 220,965 $
6 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,540 4,919,232,029 Rls. 133,962 $
7 12 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 715 4,359,804,892 Rls. 116,888 $
8 10 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 10,550 2,931,461,198 Rls. 81,303 $
9 4 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 2,585 2,530,827,945 Rls. 77,896 $
10 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 85 1,700,175,839 Rls. 46,300 $
11 8 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 55 1,378,812,000 Rls. 40,230 $
12 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 60 1,343,572,322 Rls. 36,589 $
13 9 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84195090 --- سا?ر 103 987,455,750 Rls. 28,022 $
14 6 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 565 332,367,314 Rls. 9,984 $
15 11 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 345 173,998,600 Rls. 4,760 $
16 6 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 7 114,871,427 Rls. 3,451 $
17 12 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 47 111,395,914 Rls. 2,987 $
18 9 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4 78,860,750 Rls. 2,238 $
19 6 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 5 12,774,510 Rls. 384 $
مجموع کل
95,692,660,861 ريال
مجموع کل
2,658,783 دلار
[1]