آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 275,600 129,675,356,000 Rls. 3,996,898 $
2 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 60,700 76,057,768,116 Rls. 2,157,606 $
3 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,709 45,195,433,298 Rls. 1,282,104 $
4 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,213 33,132,676,226 Rls. 1,021,224 $
5 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,787 32,283,868,659 Rls. 873,647 $
6 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,037 31,732,753,651 Rls. 978,071 $
7 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,720 27,255,247,784 Rls. 821,863 $
8 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 22,599 26,281,263,998 Rls. 736,422 $
9 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 25,233 24,679,979,538 Rls. 759,515 $
10 12 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,260 23,518,286,204 Rls. 628,579 $
11 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 10,737 23,471,129,141 Rls. 633,484 $
12 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 5,646 22,424,830,185 Rls. 691,144 $
13 1 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 17,800 21,761,840,757 Rls. 670,875 $
14 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84195090 --- سا?ر 27,335 19,957,423,331 Rls. 553,512 $
15 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 14,394 19,656,819,803 Rls. 599,201 $
16 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 486 19,262,813,147 Rls. 521,277 $
17 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 333 17,473,556,171 Rls. 495,689 $
18 7 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 27101920 گريس 95,040 17,360,747,424 Rls. 511,484 $
19 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 10,364 16,157,448,865 Rls. 462,241 $
20 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 217 15,893,988,062 Rls. 450,880 $
21 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 8,238 15,649,245,735 Rls. 428,113 $
22 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 385 14,934,958,946 Rls. 460,330 $
23 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,466 14,319,966,668 Rls. 397,998 $
24 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 15,265 14,119,628,469 Rls. 401,707 $
25 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,102 12,565,714,998 Rls. 340,063 $
26 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 84,560 12,362,959,290 Rls. 338,211 $
27 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 9,726 11,380,284,922 Rls. 342,585 $
28 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,256 10,244,478,272 Rls. 307,725 $
29 12 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 252,960 10,183,438,915 Rls. 274,198 $
30 1 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 212,063 9,905,066,815 Rls. 305,448 $
31 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 500 9,751,915,820 Rls. 295,155 $
32 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,000 9,749,260,350 Rls. 292,850 $
33 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 9,188 9,553,748,596 Rls. 292,243 $
34 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,434 9,262,839,040 Rls. 258,539 $
35 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 3,662 9,145,281,750 Rls. 259,529 $
36 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 230 8,605,307,106 Rls. 244,115 $
37 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,493 8,489,181,456 Rls. 246,621 $
38 2 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,600 8,018,247,234 Rls. 247,103 $
39 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 167 7,945,775,047 Rls. 215,012 $
40 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,219 7,792,770,962 Rls. 221,065 $
41 7 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 875 7,519,933,253 Rls. 220,429 $
42 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 9,875 7,485,653,178 Rls. 228,068 $
43 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 7,296 7,282,736,774 Rls. 203,261 $
44 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 867 7,262,569,963 Rls. 201,540 $
45 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90330020 ساير ترموكوبلکها 14,936 7,187,803,200 Rls. 221,449 $
46 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,357 7,081,416,263 Rls. 217,953 $
47 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,666 6,948,654,450 Rls. 193,137 $
48 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 6,100 6,865,622,315 Rls. 195,329 $
49 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38160090 کک ک کک ساير 157,500 6,758,888,665 Rls. 192,292 $
50 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 176,600 6,525,043,967 Rls. 184,824 $
51 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,816 6,433,931,514 Rls. 180,598 $
52 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,752 6,025,306,938 Rls. 170,979 $
53 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 562 5,970,760,968 Rls. 180,713 $
54 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 104 5,769,773,540 Rls. 163,737 $
55 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 605 5,767,249,638 Rls. 160,006 $
56 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 312 5,649,900,798 Rls. 164,284 $
57 1 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,499 5,602,027,105 Rls. 172,700 $
58 2 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 9,825 5,543,106,867 Rls. 170,825 $
59 7 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 629 5,331,277,526 Rls. 156,274 $
60 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,056 5,330,724,503 Rls. 151,661 $
61 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 4,350 5,306,658,457 Rls. 153,710 $
62 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,872 5,300,136,764 Rls. 147,111 $
63 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 7,942 5,292,111,695 Rls. 162,884 $
64 1 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 21,520 5,260,408,761 Rls. 162,168 $
65 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,160 5,250,480,523 Rls. 160,086 $
66 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 156 5,200,728,755 Rls. 140,734 $
67 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 9,758 5,096,476,275 Rls. 157,083 $
68 7 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 4,999,378,241 Rls. 149,102 $
69 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 148 4,919,970,991 Rls. 151,645 $
70 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,400 4,778,022,764 Rls. 132,579 $
71 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 4,852 4,757,835,138 Rls. 146,440 $
72 12 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 547 4,700,867,612 Rls. 125,641 $
73 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 3,934 4,689,478,175 Rls. 130,122 $
74 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,550 4,448,275,626 Rls. 135,634 $
75 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 845 4,386,306,427 Rls. 131,757 $
76 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 27101920 گريس 23,400 4,373,393,790 Rls. 124,107 $
77 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,998 4,309,463,718 Rls. 132,617 $
78 6 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 32,796 4,153,192,415 Rls. 125,213 $
79 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 135 4,125,419,308 Rls. 115,364 $
80 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 4,620 4,062,171,184 Rls. 125,028 $
81 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 104 3,723,755,932 Rls. 114,773 $
82 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 620 3,710,415,292 Rls. 113,047 $
83 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 677 3,699,468,749 Rls. 105,584 $
84 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,253 3,614,575,339 Rls. 110,078 $
85 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 8,035 3,602,480,880 Rls. 103,018 $
86 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,100 3,595,973,199 Rls. 100,559 $
87 12 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,924 3,557,698,475 Rls. 95,946 $
88 8 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 10,100 3,482,488,795 Rls. 99,078 $
89 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 32 3,474,751,460 Rls. 98,572 $
90 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 428 3,393,394,618 Rls. 104,440 $
91 10 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 196 3,351,677,697 Rls. 92,361 $
92 12 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 7 3,308,936,219 Rls. 88,439 $
93 11 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 38,016 3,239,172,288 Rls. 88,614 $
94 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 4,914 3,227,912,000 Rls. 91,603 $
95 3 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 5,600 3,194,990,846 Rls. 98,477 $
96 4 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,347 3,191,132,319 Rls. 98,204 $
97 5 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,784 3,182,588,569 Rls. 97,134 $
98 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,113 3,173,466,453 Rls. 89,973 $
99 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 3,151,364,474 Rls. 89,401 $
100 9 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 368 3,120,154,419 Rls. 88,513 $
مجموع کل
1,148,962,856,818 ريال
مجموع کل
33,521,224 دلار