آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 80,418 39,396,672,000 Rls. 1,056,239 $
2 8 1396 كرمان ترکيه 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 146,400 36,042,702,476 Rls. 1,037,599 $
3 1 1396 كرمان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 327,331 18,969,688,053 Rls. 585,226 $
4 4 1396 كرمان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 97,710 17,506,008,000 Rls. 537,076 $
5 1 1396 كرمان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 297,572 16,831,567,134 Rls. 519,287 $
6 11 1396 كرمان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 193,820 16,380,424,014 Rls. 443,289 $
7 7 1396 كرمان ترکيه 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 48,702 11,668,813,777 Rls. 342,043 $
8 12 1396 كرمان ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 10,868 10,045,280,000 Rls. 274,807 $
9 8 1396 كرمان ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 52,835 9,361,845,000 Rls. 279,208 $
10 7 1396 كرمان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 9,832 8,771,488,488 Rls. 257,115 $
11 4 1396 كرمان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 95,592 7,104,376,500 Rls. 218,294 $
12 2 1396 كرمان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 95,498 5,826,195,790 Rls. 179,605 $
13 4 1396 كرمان ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 27,780 2,479,568,928 Rls. 76,072 $
14 3 1396 كرمان ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 18,800 2,307,904,000 Rls. 71,135 $
15 4 1396 كرمان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 22,702 2,004,737,164 Rls. 61,505 $
16 7 1396 كرمان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,680 1,751,162,202 Rls. 51,331 $
17 10 1396 كرمان ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 120,000 1,416,372,200 Rls. 39,283 $
18 12 1396 كرمان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 1,500 886,920,000 Rls. 24,000 $
19 4 1396 كرمان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 9,358 827,345,908 Rls. 25,383 $
20 10 1396 كرمان ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 8,521 808,114,200 Rls. 22,413 $
21 6 1396 كرمان ترکيه 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 456 285,681,972 Rls. 8,613 $
22 10 1396 كرمان ترکيه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,948 255,468,360 Rls. 7,085 $
23 2 1396 كرمان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 15 33,600,390 Rls. 1,036 $
24 6 1396 كرمان ترکيه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 65 29,924,800 Rls. 918 $
25 2 1396 كرمان ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5 7,025,436 Rls. 217 $
مجموع کل
210,998,886,792 ريال
مجموع کل
6,118,779 دلار
[1]