آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 377,269 78,338,375,000 Rls. 2,353,140 $
2 6 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 239,760 7,869,402,720 Rls. 239,760 $
3 11 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 4,542 3,953,930,760 Rls. 108,956 $
4 9 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 38,000 1,781,132,500 Rls. 50,451 $
5 9 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,368 1,043,196,660 Rls. 29,593 $
6 9 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 951 955,045,080 Rls. 27,093 $
7 12 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 2,382 904,348,200 Rls. 24,474 $
8 8 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 576 620,901,720 Rls. 18,518 $
مجموع کل
95,466,332,640 ريال
مجموع کل
2,851,985 دلار
[1]