آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 قم فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 49,951 97,149,402,000 Rls. 2,994,926 $
2 11 1396 قم فنلاند 44071900 -- سا?ر 61,174 2,919,843,405 Rls. 79,011 $
3 7 1396 قم فنلاند 44071900 -- سا?ر 32,692 1,578,752,353 Rls. 46,513 $
مجموع کل
101,647,997,758 ريال
مجموع کل
3,120,450 دلار
[1]