آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 757,800 53,028,322,522 Rls. 1,503,604 $
2 9 1396 قم ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 28,800 40,178,710,242 Rls. 1,138,078 $
3 10 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 524,543 39,599,216,507 Rls. 1,110,163 $
4 8 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 555,256 39,358,494,042 Rls. 1,134,259 $
5 6 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 394,549 27,721,228,527 Rls. 834,000 $
6 7 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 311,577 19,941,399,142 Rls. 585,053 $
7 4 1396 قم ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,638 19,152,305,502 Rls. 589,790 $
8 3 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 243,806 18,004,380,691 Rls. 554,817 $
9 7 1396 قم ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 144,000 13,290,730,200 Rls. 395,436 $
10 1 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 232,367 13,030,888,354 Rls. 402,163 $
11 4 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 171,115 12,970,303,106 Rls. 398,534 $
12 2 1396 قم ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 10,860 10,250,050,000 Rls. 315,882 $
13 2 1396 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 163,333 9,881,883,428 Rls. 304,649 $
14 5 1396 قم ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 23,677 9,064,309,725 Rls. 278,988 $
15 10 1396 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 93,564 8,056,803,525 Rls. 222,018 $
16 12 1396 قم ترکيه 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 40,000 7,403,440,000 Rls. 197,874 $
17 10 1396 قم ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,350 6,743,223,621 Rls. 188,569 $
18 1 1396 قم ترکيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 147,340 5,296,548,852 Rls. 163,393 $
19 12 1396 قم ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 40,554 3,993,400,000 Rls. 105,940 $
20 3 1396 قم ترکيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 75,400 2,871,179,220 Rls. 88,480 $
21 2 1396 قم ترکيه 64069020 سرپنجه کفش ايمني 22,827 2,068,635,975 Rls. 63,772 $
22 9 1396 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 24,927 1,771,393,285 Rls. 50,175 $
23 8 1396 قم ترکيه 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 2,753 1,531,476,000 Rls. 44,892 $
24 6 1396 قم ترکيه 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 14,100 1,409,733,750 Rls. 43,250 $
25 5 1396 قم ترکيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 25,000 1,000,020,000 Rls. 30,577 $
26 2 1396 قم ترکيه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,007 607,707,195 Rls. 18,735 $
27 9 1396 قم ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 9,760 599,080,000 Rls. 17,000 $
28 3 1396 قم ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 6,250 446,679,860 Rls. 13,766 $
29 3 1396 قم ترکيه 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 595 94,907,784 Rls. 2,925 $
30 7 1396 قم ترکيه 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 437 49,456,750 Rls. 1,475 $
31 12 1396 قم ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 659 49,189,416 Rls. 1,315 $
32 4 1396 قم ترکيه 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 479 37,406,000 Rls. 1,148 $
33 9 1396 قم ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 720 35,240,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
369,537,743,221 ريال
مجموع کل
10,801,720 دلار
[1]