آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قم امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 5,000,000 173,079,000,000 Rls. 5,050,000 $
2 1 1396 قم امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,190 1,361,556,000 Rls. 42,000 $
مجموع کل
174,440,556,000 ريال
مجموع کل
5,092,000 دلار
[1]