آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 قم افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,000,000 67,650,436,000 Rls. 2,085,145 $
مجموع کل
67,650,436,000 ريال
مجموع کل
2,085,145 دلار
[1]