آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39011020 ک ک ک گريد لوله 144,907 15,468,072,746 Rls. 414,705 $
2 10 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39011020 ک ک ک گريد لوله 129,150 13,099,182,840 Rls. 360,968 $
3 12 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 58,188 9,244,036,942 Rls. 247,836 $
4 9 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,302 9,103,426,200 Rls. 258,246 $
5 10 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 51,861 7,828,358,310 Rls. 215,723 $
6 4 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,000 6,662,064,200 Rls. 205,300 $
7 12 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 29,165 2,935,006,466 Rls. 78,689 $
8 10 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 25,994 2,485,525,968 Rls. 68,493 $
9 12 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 2,211 382,886,406 Rls. 10,265 $
10 10 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,907 324,251,784 Rls. 8,935 $
11 12 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 729 93,567,096 Rls. 2,509 $
12 10 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 650 79,243,254 Rls. 2,184 $
13 5 1396 قشم ساير كشورهاي خارجي 27101910 روغن موتور 880 40,579,000 Rls. 1,241 $
مجموع کل
67,746,201,212 ريال
مجموع کل
1,875,094 دلار
[1]