آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 934,367 219,926,452,393 Rls. 6,121,950 $
2 11 1396 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 679,382 164,871,403,806 Rls. 4,476,515 $
3 9 1396 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 401,577 96,814,612,696 Rls. 2,744,879 $
4 12 1396 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 202,409 49,660,597,281 Rls. 1,331,419 $
5 11 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 231,527 39,556,010,881 Rls. 1,072,927 $
6 3 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 280,500 38,019,874,575 Rls. 1,173,179 $
7 8 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 242,220 35,262,561,521 Rls. 1,060,599 $
8 6 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 237,270 34,945,010,885 Rls. 1,059,825 $
9 7 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,134,840 32,315,101,328 Rls. 968,087 $
10 9 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,456 31,617,962,132 Rls. 963,218 $
11 4 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 899,960 31,315,178,728 Rls. 962,463 $
12 12 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 178,090 30,924,839,078 Rls. 831,418 $
13 10 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 811,230 28,302,564,846 Rls. 788,717 $
14 9 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 755,882 26,662,135,539 Rls. 750,256 $
15 2 1396 قشم امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 24,463 26,641,086,283 Rls. 822,078 $
16 12 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 619,230 23,208,660,697 Rls. 622,233 $
17 3 1396 قشم امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 44,622 21,722,653,092 Rls. 669,543 $
18 2 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 664,440 21,295,742,347 Rls. 656,526 $
19 1 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 163,520 20,252,226,368 Rls. 624,337 $
20 5 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 135,630 19,919,109,224 Rls. 608,050 $
21 5 1396 قشم امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 66,645 19,835,162,096 Rls. 609,469 $
22 9 1396 قشم امارات متحده عربي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 210 19,637,327,600 Rls. 572,968 $
23 11 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 519,620 19,459,743,138 Rls. 528,650 $
24 4 1396 قشم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 33,498 18,730,375,416 Rls. 577,314 $
25 3 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 142,560 18,381,765,501 Rls. 566,326 $
26 8 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 551,780 17,260,836,775 Rls. 490,780 $
27 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 34,543 16,681,229,794 Rls. 509,760 $
28 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 75,243 13,770,141,571 Rls. 424,392 $
29 6 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 511,520 13,508,653,106 Rls. 404,208 $
30 5 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 468,960 13,260,511,146 Rls. 405,433 $
31 8 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 79,080 12,918,535,704 Rls. 371,171 $
32 7 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 77,785 12,647,473,751 Rls. 370,730 $
33 7 1396 قشم امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 31,500 10,703,070,000 Rls. 329,742 $
34 11 1396 قشم امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 23,530 10,681,959,600 Rls. 296,400 $
35 1 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 387,400 10,550,679,447 Rls. 325,257 $
36 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 19,291 9,961,480,473 Rls. 299,069 $
37 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 31,212 9,219,942,695 Rls. 282,309 $
38 10 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 46,080 9,146,444,484 Rls. 252,045 $
39 10 1396 قشم امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 2,090 8,573,276,250 Rls. 236,250 $
40 4 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 61,440 8,439,959,740 Rls. 259,732 $
41 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 20,926 8,334,238,719 Rls. 242,639 $
42 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 10,242 8,097,771,256 Rls. 249,554 $
43 11 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,400 6,946,976,000 Rls. 188,000 $
44 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,566 6,838,006,200 Rls. 209,822 $
45 12 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 46,800 6,630,524,472 Rls. 177,993 $
46 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 8,837 6,514,831,218 Rls. 187,492 $
47 4 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,336 6,498,916,635 Rls. 200,075 $
48 8 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,300 6,471,336,000 Rls. 188,000 $
49 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,701 6,415,509,857 Rls. 197,052 $
50 7 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,360 6,381,096,000 Rls. 188,000 $
51 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 16,451 6,259,656,162 Rls. 189,277 $
52 4 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,440 6,127,860,000 Rls. 188,000 $
53 5 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 46,080 6,085,632,704 Rls. 185,770 $
54 7 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 245,530 6,070,285,714 Rls. 177,936 $
55 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 18,698 6,044,958,643 Rls. 186,320 $
56 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,472 5,886,162,571 Rls. 181,423 $
57 5 1396 قشم امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,000 5,858,483,400 Rls. 180,600 $
58 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,887 5,771,272,687 Rls. 169,143 $
59 4 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 176,670 5,732,618,790 Rls. 176,144 $
60 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 19,216 5,508,935,178 Rls. 169,057 $
61 8 1396 قشم امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,069 5,289,092,865 Rls. 162,267 $
62 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 29,890 5,288,753,285 Rls. 162,324 $
63 10 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 32,670 5,202,834,714 Rls. 147,372 $
64 11 1396 قشم امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 20,655 5,047,881,600 Rls. 141,160 $
65 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,785 4,749,448,653 Rls. 144,063 $
66 5 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,100 4,640,451,000 Rls. 141,000 $
67 3 1396 قشم امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 14,805 4,634,236,072 Rls. 142,838 $
68 2 1396 قشم امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 13,132 4,609,115,420 Rls. 142,090 $
69 4 1396 قشم امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 120,000 4,548,593,565 Rls. 140,000 $
70 3 1396 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 185,140 4,518,457,542 Rls. 139,209 $
71 2 1396 قشم امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 81,000 4,289,698,270 Rls. 132,247 $
72 1 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 32,670 4,267,767,042 Rls. 131,567 $
73 9 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 26,730 4,254,044,290 Rls. 120,498 $
74 6 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 30,720 4,199,603,272 Rls. 126,148 $
75 4 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 30,453 4,193,853,051 Rls. 129,081 $
76 6 1396 قشم امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 12,357 4,168,394,000 Rls. 127,000 $
77 9 1396 قشم امارات متحده عربي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 72,000 4,152,942,090 Rls. 117,810 $
78 12 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,099 4,049,993,302 Rls. 114,482 $
79 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 4,804 4,033,753,592 Rls. 123,338 $
80 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 8,237 3,982,935,520 Rls. 122,195 $
81 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,998 3,854,912,928 Rls. 110,251 $
82 12 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,704 3,848,765,996 Rls. 104,722 $
83 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 21,963 3,718,983,867 Rls. 110,915 $
84 12 1396 قشم امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,552 3,643,384,970 Rls. 97,680 $
85 4 1396 قشم امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,000 3,599,726,400 Rls. 110,904 $
86 2 1396 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 26,730 3,590,133,030 Rls. 110,639 $
87 6 1396 قشم امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 58,000 3,544,464,400 Rls. 106,469 $
88 7 1396 قشم امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,500 3,321,956,250 Rls. 102,345 $
89 10 1396 قشم امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,948 3,290,756,784 Rls. 92,023 $
90 10 1396 قشم امارات متحده عربي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 54,000 3,131,063,240 Rls. 87,558 $
91 8 1396 قشم امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 1,720 3,119,857,020 Rls. 89,228 $
92 12 1396 قشم امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 20,820 3,073,824,161 Rls. 87,226 $
93 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 11,948 3,063,448,332 Rls. 91,364 $
94 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 6,040 3,054,567,651 Rls. 93,430 $
95 2 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 780 3,049,266,000 Rls. 94,000 $
96 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 10,413 3,036,193,495 Rls. 88,994 $
97 10 1396 قشم امارات متحده عربي 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 6,480 2,933,126,928 Rls. 83,082 $
98 4 1396 قشم امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 6,000 2,911,768,950 Rls. 89,850 $
99 1 1396 قشم امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 1,420 2,894,377,864 Rls. 89,228 $
100 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,798 2,852,113,522 Rls. 87,890 $
مجموع کل
1,550,731,965,126 ريال
مجموع کل
44,887,008 دلار