آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 قزوين هلند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,038 14,951,530,000 Rls. 460,941 $
2 2 1396 قزوين هلند 84411000 ماشينهاي برش 2,000 10,433,419,500 Rls. 321,642 $
3 3 1396 قزوين هلند 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 9,863 7,262,331,489 Rls. 223,842 $
4 2 1396 قزوين هلند 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 12,523 6,665,116,290 Rls. 205,491 $
5 6 1396 قزوين هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 4,738,069,208 Rls. 143,404 $
6 10 1396 قزوين هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 61,600 4,484,136,509 Rls. 125,395 $
7 1 1396 قزوين هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 29,000 2,690,528,000 Rls. 83,000 $
8 1 1396 قزوين هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,051 2,628,895,269 Rls. 81,089 $
9 2 1396 قزوين هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 21,000 2,116,454,382 Rls. 65,246 $
10 9 1396 قزوين هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 9,278 1,953,205,056 Rls. 55,409 $
11 8 1396 قزوين هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 920 1,724,613,684 Rls. 50,811 $
12 1 1396 قزوين هلند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,191 1,401,418,320 Rls. 43,230 $
13 11 1396 قزوين هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,000 830,721,300 Rls. 22,479 $
14 6 1396 قزوين هلند 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 316 519,254,400 Rls. 15,778 $
15 5 1396 قزوين هلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,918 486,187,624 Rls. 14,866 $
16 11 1396 قزوين هلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,362 366,010,854 Rls. 10,086 $
17 5 1396 قزوين هلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,650 358,119,750 Rls. 10,950 $
18 3 1396 قزوين هلند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 203 324,549,000 Rls. 10,003 $
19 4 1396 قزوين هلند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 12,101 321,579,382 Rls. 9,866 $
20 12 1396 قزوين هلند 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 532 187,633,564 Rls. 5,015 $
21 9 1396 قزوين هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 195 156,294,062 Rls. 4,435 $
22 4 1396 قزوين هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,389 151,597,500 Rls. 4,658 $
23 6 1396 قزوين هلند 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 3,500 99,162,500 Rls. 2,979 $
24 8 1396 قزوين هلند 84195090 --- سا?ر 403 91,057,500 Rls. 2,645 $
25 11 1396 قزوين هلند 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 1,847 91,029,868 Rls. 2,508 $
26 5 1396 قزوين هلند 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 1,552 88,810,428 Rls. 2,716 $
27 11 1396 قزوين هلند 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 90 56,484,554 Rls. 1,557 $
28 4 1396 قزوين هلند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 193 47,940,100 Rls. 1,476 $
29 5 1396 قزوين هلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 40 20,364,749 Rls. 623 $
30 11 1396 قزوين هلند 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 67 16,806,887 Rls. 463 $
31 5 1396 قزوين هلند 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 50 14,589,046 Rls. 446 $
مجموع کل
65,277,910,775 ريال
مجموع کل
1,983,049 دلار
[1]