آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,219,892 88,366,010,635 Rls. 2,685,000 $
2 6 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,147,963 83,269,737,375 Rls. 2,538,320 $
3 9 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 518,199 77,374,606,068 Rls. 2,193,669 $
4 11 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 1,033,299 74,759,574,711 Rls. 2,037,340 $
5 8 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 209,038 70,720,932,940 Rls. 2,070,869 $
6 1 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 1,297,572 69,826,904,256 Rls. 2,153,454 $
7 12 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 820,089 65,161,944,365 Rls. 1,757,391 $
8 2 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 879,916 62,794,845,826 Rls. 1,935,735 $
9 3 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 883,752 57,351,109,807 Rls. 1,767,539 $
10 5 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 321,196 56,884,187,920 Rls. 1,737,982 $
11 4 1396 قزوين ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 132,763 47,909,262,660 Rls. 1,475,209 $
12 3 1396 قزوين ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 110,572 47,351,445,630 Rls. 1,459,168 $
13 5 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 152,278 47,337,399,108 Rls. 1,454,260 $
14 7 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 394,568 46,783,435,764 Rls. 1,398,166 $
15 10 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 310,593 45,783,231,112 Rls. 1,267,537 $
16 9 1396 قزوين ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 584,844 45,198,174,509 Rls. 1,276,749 $
17 7 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 233,096 44,058,372,509 Rls. 1,305,973 $
18 4 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 937,440 43,039,626,363 Rls. 1,324,398 $
19 3 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 188,099 42,529,186,306 Rls. 1,310,680 $
20 9 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 234,083 42,272,610,834 Rls. 1,199,599 $
21 9 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 785,216 40,907,349,831 Rls. 1,160,125 $
22 5 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 937,440 40,103,292,889 Rls. 1,224,656 $
23 11 1396 قزوين ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 33,550 40,009,955,562 Rls. 1,094,544 $
24 12 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 241,500 38,809,311,450 Rls. 1,061,698 $
25 11 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 240,067 36,662,273,460 Rls. 1,007,678 $
26 3 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 486,517 34,898,144,025 Rls. 1,075,373 $
27 11 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 87,803 34,530,710,229 Rls. 950,478 $
28 12 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 564,192 34,114,694,096 Rls. 916,298 $
29 11 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 215,257 33,634,776,664 Rls. 915,966 $
30 6 1396 قزوين ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,760 33,584,480,000 Rls. 1,012,497 $
31 12 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 199,503 32,939,602,108 Rls. 885,735 $
32 12 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 79,578 31,901,581,477 Rls. 865,931 $
33 6 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 224,250 31,237,344,840 Rls. 945,441 $
34 8 1396 قزوين ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 104,000 31,209,228,000 Rls. 910,607 $
35 6 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 200,200 30,745,599,885 Rls. 927,007 $
36 11 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 208,540 30,014,064,087 Rls. 815,378 $
37 9 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 215,800 29,476,246,208 Rls. 847,543 $
38 3 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 624,960 28,666,056,484 Rls. 883,460 $
39 2 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 624,960 28,177,997,537 Rls. 868,672 $
40 10 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 196,300 27,127,910,999 Rls. 760,113 $
41 10 1396 قزوين ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 19,890 26,952,357,600 Rls. 757,323 $
42 2 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 461,253 26,873,091,860 Rls. 828,497 $
43 8 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 147,528 26,181,282,000 Rls. 765,850 $
44 10 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 343,996 26,089,341,028 Rls. 731,096 $
45 10 1396 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 238,230 25,967,918,200 Rls. 728,890 $
46 6 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 386,832 25,592,948,091 Rls. 776,457 $
47 7 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 338,891 23,635,210,209 Rls. 702,276 $
48 10 1396 قزوين ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 1,240,000 23,487,195,947 Rls. 649,706 $
49 4 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 192,644 23,212,852,404 Rls. 713,992 $
50 3 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190,358 23,025,244,973 Rls. 709,601 $
51 8 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 373,403 22,772,427,134 Rls. 663,153 $
52 9 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 166,140 21,968,805,021 Rls. 623,369 $
53 7 1396 قزوين ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 296,414 20,399,236,153 Rls. 601,300 $
54 10 1396 قزوين ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 85,020 20,245,553,520 Rls. 570,069 $
55 1 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 193,334 19,888,782,745 Rls. 613,351 $
56 10 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 107,494 19,771,771,950 Rls. 555,559 $
57 9 1396 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 241,141 19,768,504,318 Rls. 561,591 $
58 10 1396 قزوين ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 227,591 19,489,218,206 Rls. 540,782 $
59 9 1396 قزوين ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 54,940 19,210,804,080 Rls. 545,142 $
60 8 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 153,915 19,068,467,610 Rls. 546,901 $
61 2 1396 قزوين ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 411,823 18,586,729,980 Rls. 572,873 $
62 4 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 107,492 18,383,184,500 Rls. 565,811 $
63 3 1396 قزوين ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 245,964 18,266,811,617 Rls. 562,783 $
64 3 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 107,492 18,224,163,000 Rls. 561,590 $
65 8 1396 قزوين ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 220,697 17,829,241,860 Rls. 517,946 $
66 11 1396 قزوين ترکيه 21069085 کآدامس بدون قند 107,136 17,688,140,388 Rls. 485,668 $
67 2 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 107,492 17,687,777,000 Rls. 545,330 $
68 6 1396 قزوين ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 243,905 17,630,829,024 Rls. 527,553 $
69 12 1396 قزوين ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,298 17,467,923,860 Rls. 471,663 $
70 4 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 242,847 17,365,441,994 Rls. 533,100 $
71 3 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 133,640 17,180,732,192 Rls. 529,462 $
72 5 1396 قزوين ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,246 16,957,800,000 Rls. 519,238 $
73 11 1396 قزوين ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 14,224 16,793,141,638 Rls. 461,103 $
74 11 1396 قزوين ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 193,970 15,847,771,954 Rls. 437,889 $
75 6 1396 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 54,346 15,818,250,799 Rls. 483,624 $
76 11 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 74,305 15,803,116,193 Rls. 431,804 $
77 6 1396 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 85,995 15,502,153,600 Rls. 469,194 $
78 9 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 83,674 15,399,789,463 Rls. 439,891 $
79 6 1396 قزوين ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 10,485 15,382,525,250 Rls. 467,398 $
80 1 1396 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 210,841 14,999,172,429 Rls. 462,455 $
81 4 1396 قزوين ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 194,419 14,572,027,703 Rls. 447,419 $
82 11 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 237,696 13,980,000,420 Rls. 385,241 $
83 10 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 312,480 13,877,259,360 Rls. 385,062 $
84 6 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 312,480 13,859,681,882 Rls. 417,850 $
85 12 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 72,948 13,620,660,760 Rls. 368,189 $
86 7 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 263,040 13,305,977,360 Rls. 397,707 $
87 9 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 312,480 13,277,470,807 Rls. 377,748 $
88 8 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 312,480 13,276,010,138 Rls. 385,684 $
89 4 1396 قزوين ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 94,640 13,270,420,800 Rls. 408,446 $
90 1 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 102,716 13,113,993,263 Rls. 404,760 $
91 1 1396 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 312,480 12,962,160,365 Rls. 399,721 $
92 11 1396 قزوين ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 84,438 12,891,894,494 Rls. 351,874 $
93 2 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 284,765 12,684,926,016 Rls. 391,073 $
94 2 1396 قزوين ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 389,665 12,615,197,751 Rls. 388,921 $
95 8 1396 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 254,600 12,363,410,674 Rls. 360,733 $
96 11 1396 قزوين ترکيه 29291090 --- ساير 80,560 12,154,218,976 Rls. 330,988 $
97 4 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 92,678 12,108,838,075 Rls. 372,658 $
98 6 1396 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,701 12,090,696,977 Rls. 365,695 $
99 2 1396 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 88,305 11,614,448,290 Rls. 358,045 $
100 7 1396 قزوين ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,449 11,554,696,016 Rls. 355,458 $
مجموع کل
2,879,132,918,446 ريال
مجموع کل
84,362,790 دلار