آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 850 9,083,394,150 Rls. 244,342 $
2 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 92 6,258,119,750 Rls. 171,202 $
3 9 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 4,419 5,143,549,160 Rls. 145,880 $
4 3 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,213 4,363,580,584 Rls. 134,496 $
5 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 420 3,420,736,000 Rls. 103,533 $
6 3 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 240 2,980,488,000 Rls. 91,891 $
7 7 1396 فرودگاه شيراز چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 882 2,419,268,217 Rls. 71,326 $
8 9 1396 فرودگاه شيراز چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 738 2,208,318,156 Rls. 62,552 $
9 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 2,010 1,736,914,923 Rls. 47,863 $
10 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 285 1,508,453,000 Rls. 42,916 $
11 10 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 934 1,181,364,240 Rls. 33,160 $
12 8 1396 فرودگاه شيراز چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 425 1,111,830,600 Rls. 32,300 $
13 9 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 6,271 817,070,776 Rls. 23,170 $
14 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 116 739,910,160 Rls. 20,691 $
15 4 1396 فرودگاه شيراز چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 372 718,842,330 Rls. 22,152 $
16 11 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 804 702,508,320 Rls. 19,410 $
17 8 1396 فرودگاه شيراز چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 171 671,328,000 Rls. 19,200 $
18 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 250 654,774,519 Rls. 18,019 $
19 7 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 917 651,686,400 Rls. 19,200 $
20 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 400 645,551,347 Rls. 19,903 $
21 7 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 636 629,769,972 Rls. 18,664 $
22 3 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 617,770,124 Rls. 19,038 $
23 5 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 322 605,042,500 Rls. 18,500 $
24 11 1396 فرودگاه شيراز چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 107 588,270,420 Rls. 16,020 $
25 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 670 582,524,700 Rls. 17,700 $
26 12 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 463 564,578,160 Rls. 15,200 $
27 9 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,017 542,775,500 Rls. 15,757 $
28 8 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 590 499,378,890 Rls. 14,420 $
29 11 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 3,797 481,869,280 Rls. 13,290 $
30 10 1396 فرودگاه شيراز چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 124 474,873,975 Rls. 13,275 $
31 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 440 463,230,272 Rls. 12,536 $
32 10 1396 فرودگاه شيراز چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 760 454,668,024 Rls. 12,616 $
33 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 320 452,232,054 Rls. 12,384 $
34 3 1396 فرودگاه شيراز چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 208 433,343,462 Rls. 13,357 $
35 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 520 405,835,380 Rls. 11,790 $
36 3 1396 فرودگاه شيراز چين 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 390 370,737,588 Rls. 11,427 $
37 9 1396 فرودگاه شيراز چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 59 366,434,145 Rls. 10,395 $
38 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,054 366,105,360 Rls. 9,952 $
39 9 1396 فرودگاه شيراز چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,515 363,189,480 Rls. 10,302 $
40 12 1396 فرودگاه شيراز چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 71 330,857,500 Rls. 8,900 $
41 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 904 328,295,610 Rls. 8,926 $
42 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 944 328,052,400 Rls. 8,918 $
43 10 1396 فرودگاه شيراز چين 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 440 305,322,408 Rls. 8,472 $
44 4 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,175 298,656,970 Rls. 9,188 $
45 2 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 459 297,780,840 Rls. 9,180 $
46 8 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,326 283,068,849 Rls. 8,141 $
47 10 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,241 279,912,027 Rls. 7,843 $
48 9 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 305 279,784,456 Rls. 7,939 $
49 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 198 273,352,401 Rls. 8,211 $
50 11 1396 فرودگاه شيراز چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 2,936 265,997,100 Rls. 7,340 $
51 10 1396 فرودگاه شيراز چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 387 265,768,320 Rls. 7,432 $
52 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 357 264,244,316 Rls. 7,196 $
53 12 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,013 261,358,352 Rls. 7,046 $
54 12 1396 فرودگاه شيراز چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,935 250,948,215 Rls. 6,773 $
55 3 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,053 247,419,205 Rls. 7,626 $
56 5 1396 فرودگاه شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 822 240,401,280 Rls. 7,336 $
57 7 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,995 235,202,579 Rls. 6,982 $
58 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 146 233,022,127 Rls. 6,799 $
59 5 1396 فرودگاه شيراز چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 1,360 222,394,000 Rls. 6,800 $
60 12 1396 فرودگاه شيراز چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,389 221,305,015 Rls. 5,972 $
61 4 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 369 221,128,316 Rls. 6,801 $
62 4 1396 فرودگاه شيراز چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 400 209,627,000 Rls. 6,460 $
63 4 1396 فرودگاه شيراز چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 42 193,345,250 Rls. 5,950 $
64 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 5 188,702,890 Rls. 5,506 $
65 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 98 188,152,272 Rls. 5,635 $
66 5 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 206 187,643,374 Rls. 5,717 $
67 6 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 221 179,076,800 Rls. 5,420 $
68 5 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 217 170,496,520 Rls. 5,192 $
69 8 1396 فرودگاه شيراز چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 122 165,769,009 Rls. 4,741 $
70 4 1396 فرودگاه شيراز چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 275 162,450,000 Rls. 5,000 $
71 4 1396 فرودگاه شيراز چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12 156,035,630 Rls. 4,808 $
72 5 1396 فرودگاه شيراز چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 528 153,954,840 Rls. 4,703 $
73 5 1396 فرودگاه شيراز چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 527 153,681,080 Rls. 4,694 $
74 7 1396 فرودگاه شيراز چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 904 153,417,840 Rls. 4,520 $
75 5 1396 فرودگاه شيراز چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 520 151,571,520 Rls. 4,630 $
76 8 1396 فرودگاه شيراز چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4 149,760,378 Rls. 4,499 $
77 10 1396 فرودگاه شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 455 149,701,080 Rls. 4,167 $
78 10 1396 فرودگاه شيراز چين 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 110 147,147,237 Rls. 4,083 $
79 10 1396 فرودگاه شيراز چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 447 147,025,920 Rls. 4,093 $
80 10 1396 فرودگاه شيراز چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 447 147,025,920 Rls. 4,093 $
81 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 405 146,970,450 Rls. 4,050 $
82 8 1396 فرودگاه شيراز چين 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 35 146,861,463 Rls. 4,266 $
83 6 1396 فرودگاه شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 458 137,941,740 Rls. 4,160 $
84 5 1396 فرودگاه شيراز چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,191 136,719,412 Rls. 4,168 $
85 9 1396 فرودگاه شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 425 135,916,920 Rls. 3,854 $
86 9 1396 فرودگاه شيراز چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 423 135,280,800 Rls. 3,835 $
87 9 1396 فرودگاه شيراز چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 421 134,636,880 Rls. 3,818 $
88 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 48 133,713,676 Rls. 3,708 $
89 3 1396 فرودگاه شيراز چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 817 133,523,282 Rls. 4,116 $
90 9 1396 فرودگاه شيراز چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 1,499 132,204,486 Rls. 3,746 $
91 10 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 101 130,624,800 Rls. 3,700 $
92 6 1396 فرودگاه شيراز چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 432 130,103,760 Rls. 3,924 $
93 4 1396 فرودگاه شيراز چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 1,578 128,173,050 Rls. 3,945 $
94 4 1396 فرودگاه شيراز چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 653 127,060,206 Rls. 3,901 $
95 3 1396 فرودگاه شيراز چين 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 33 123,051,981 Rls. 3,793 $
96 11 1396 فرودگاه شيراز چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 78 122,721,582 Rls. 3,342 $
97 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 95 120,044,640 Rls. 3,592 $
98 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 73 111,668,944 Rls. 3,022 $
99 10 1396 فرودگاه شيراز چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 338 111,183,600 Rls. 3,095 $
100 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 360 108,601,680 Rls. 3,273 $
مجموع کل
67,956,178,116 ريال
مجموع کل
1,948,869 دلار