آمار کل " واردات از" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,975 14,750,800,000 Rls. 454,010 $
2 6 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,975 14,750,800,000 Rls. 454,010 $
3 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,739 6,491,803,110 Rls. 199,809 $
4 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,590 5,675,200,000 Rls. 174,950 $
5 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,799 4,285,236,673 Rls. 132,072 $
6 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,510 2,232,854,426 Rls. 68,816 $
7 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,059 2,212,974,621 Rls. 68,204 $
8 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,113 1,841,686,022 Rls. 56,753 $
9 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 21,720 1,638,400,945 Rls. 50,509 $
10 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,533 1,567,145,679 Rls. 48,293 $
11 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,179 1,432,393,335 Rls. 44,157 $
12 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,502 1,269,401,665 Rls. 39,133 $
13 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 16,681 1,174,212,796 Rls. 36,190 $
14 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33061000 مواد پاكکكننده دندان 3,667 900,952,416 Rls. 27,775 $
15 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 3,815 725,427,706 Rls. 22,355 $
16 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,012 606,360,777 Rls. 18,693 $
17 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,932 495,795,477 Rls. 15,282 $
18 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,329 309,543,898 Rls. 9,539 $
19 4 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 314 131,477,191 Rls. 4,052 $
20 3 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 795 129,923,456 Rls. 4,005 $
21 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 421 83,219,842 Rls. 2,566 $
22 2 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 540 35,642,074 Rls. 1,099 $
مجموع کل
62,741,252,109 ريال
مجموع کل
1,932,272 دلار
[1]