آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,020 23,664,000,000 Rls. 727,116 $
2 7 1396 غرب تهران هنگ كنگ 54033200 ک ک از ريون ويسكوز، (با تابي) كه از 120 دور در متر بيشتر باشد. 43,092 5,428,002,767 Rls. 163,647 $
3 7 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 3,605 3,881,390,738 Rls. 115,758 $
4 3 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,680 3,575,208,000 Rls. 110,217 $
5 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,840 3,054,526,500 Rls. 82,655 $
6 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 917 3,029,136,000 Rls. 88,000 $
7 6 1396 غرب تهران هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 648 2,907,520,000 Rls. 88,000 $
8 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 6,934 2,139,735,700 Rls. 60,700 $
9 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 1,270 2,026,932,500 Rls. 57,500 $
10 4 1396 غرب تهران هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 1,400 1,819,720,000 Rls. 56,000 $
11 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 37,405 1,739,499,971 Rls. 52,049 $
12 6 1396 غرب تهران هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 666 1,522,479,022 Rls. 46,080 $
13 5 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 1,120 1,378,524,000 Rls. 42,000 $
14 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,340 1,344,071,700 Rls. 39,398 $
15 1 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,340 1,149,091,500 Rls. 35,446 $
16 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 15,409 784,528,516 Rls. 21,034 $
17 6 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 265 752,804,870 Rls. 22,785 $
18 7 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 373 561,628,155 Rls. 16,750 $
19 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 74121000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از مس تصفيه شده. 1,465 409,244,628 Rls. 10,972 $
20 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 280 399,182,324 Rls. 11,324 $
21 11 1396 غرب تهران هنگ كنگ 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,901 395,492,410 Rls. 10,702 $
22 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,230 147,704,040 Rls. 3,960 $
23 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 480 141,004,000 Rls. 4,000 $
24 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 390 132,402,871 Rls. 3,550 $
25 11 1396 غرب تهران هنگ كنگ 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 742 119,623,335 Rls. 3,237 $
26 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 345 107,868,708 Rls. 2,892 $
27 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,115 104,306,612 Rls. 3,058 $
28 11 1396 غرب تهران هنگ كنگ 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,467 88,137,675 Rls. 2,385 $
29 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 80 49,443,554 Rls. 1,326 $
30 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 81 39,837,643 Rls. 1,192 $
31 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 130 24,255,765 Rls. 711 $
32 12 1396 غرب تهران هنگ كنگ 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 665 23,901,199 Rls. 641 $
33 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 118 16,343,717 Rls. 489 $
34 8 1396 غرب تهران هنگ كنگ 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 57 12,741,709 Rls. 381 $
مجموع کل
62,970,290,129 ريال
مجموع کل
1,885,955 دلار
[1]