آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 غرب تهران ايتاليا 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 28,700 36,393,840,000 Rls. 1,022,615 $
2 9 1396 غرب تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,650 33,247,200,000 Rls. 943,451 $
3 11 1396 غرب تهران ايتاليا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 42,000 27,775,667,100 Rls. 770,349 $
4 4 1396 غرب تهران ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,856 26,421,071,200 Rls. 813,081 $
5 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 4,929 26,343,573,750 Rls. 712,855 $
6 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 17,400 24,171,415,400 Rls. 670,702 $
7 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,549 22,862,965,430 Rls. 704,789 $
8 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 117,099 21,197,951,454 Rls. 653,799 $
9 10 1396 غرب تهران ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,960 18,981,368,542 Rls. 527,419 $
10 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 59,349 16,720,432,384 Rls. 505,547 $
11 2 1396 غرب تهران ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,193 15,303,136,191 Rls. 472,217 $
12 11 1396 غرب تهران ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 28,155 12,418,343,250 Rls. 339,391 $
13 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 13,900 12,050,320,000 Rls. 364,719 $
14 11 1396 غرب تهران ايتاليا 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 10,821 10,324,950,273 Rls. 281,173 $
15 8 1396 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 52,060 10,060,636,442 Rls. 301,036 $
16 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,515 9,532,142,414 Rls. 293,829 $
17 10 1396 غرب تهران ايتاليا 90219030 لوله هاي نسجي مصنوعي (گرافت ) 1,337 9,034,825,336 Rls. 250,696 $
18 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,642 8,950,751,208 Rls. 251,503 $
19 10 1396 غرب تهران ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 15,600 8,017,791,640 Rls. 224,211 $
20 11 1396 غرب تهران ايتاليا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 4,897 7,795,642,201 Rls. 212,125 $
21 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 883 7,628,672,640 Rls. 208,696 $
22 10 1396 غرب تهران ايتاليا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 68,971 7,390,073,002 Rls. 205,072 $
23 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 16,245 7,165,940,065 Rls. 200,992 $
24 5 1396 غرب تهران ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 3,965 6,814,677,000 Rls. 207,625 $
25 12 1396 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 1,900 6,789,642,000 Rls. 182,640 $
26 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 99,042 6,653,086,900 Rls. 202,716 $
27 2 1396 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 61,344 6,533,668,448 Rls. 201,424 $
28 9 1396 غرب تهران ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 580 6,101,950,400 Rls. 172,840 $
29 1 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 920 5,802,837,600 Rls. 178,890 $
30 1 1396 غرب تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 921 5,370,526,199 Rls. 165,563 $
31 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 30,042 5,206,318,500 Rls. 160,446 $
32 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 57,510 5,078,413,404 Rls. 141,402 $
33 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84762100 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, دا را ي وسايل گرم کردن ياسردکردن. 12,114 5,036,294,948 Rls. 154,174 $
34 6 1396 غرب تهران ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 7,277 4,979,565,336 Rls. 151,714 $
35 8 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 77,198 4,802,821,700 Rls. 138,334 $
36 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 28,518 4,757,525,107 Rls. 146,626 $
37 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 952 4,488,139,320 Rls. 138,118 $
38 4 1396 غرب تهران ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 450 4,436,035,800 Rls. 136,514 $
39 1 1396 غرب تهران ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 110,000 4,367,599,005 Rls. 134,703 $
40 12 1396 غرب تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,290 4,364,384,934 Rls. 117,785 $
41 10 1396 غرب تهران ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,154 4,354,263,000 Rls. 119,989 $
42 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 21,734 4,271,153,307 Rls. 131,714 $
43 12 1396 غرب تهران ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 43,700 4,244,512,302 Rls. 114,483 $
44 2 1396 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 617 4,215,285,855 Rls. 129,945 $
45 6 1396 غرب تهران ايتاليا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,071 4,027,379,980 Rls. 121,420 $
46 7 1396 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 24,360 3,953,197,090 Rls. 121,824 $
47 10 1396 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,195 3,919,409,303 Rls. 109,957 $
48 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 62,539 3,864,095,060 Rls. 118,600 $
49 4 1396 غرب تهران ايتاليا 90219030 لوله هاي نسجي مصنوعي (گرافت ) 953 3,640,933,220 Rls. 112,174 $
50 10 1396 غرب تهران ايتاليا 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 12,510 3,626,299,710 Rls. 101,407 $
51 7 1396 غرب تهران ايتاليا 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 3,570 3,574,450,000 Rls. 110,000 $
52 3 1396 غرب تهران ايتاليا 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,570 3,569,500,000 Rls. 110,000 $
53 8 1396 غرب تهران ايتاليا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 12,096 3,455,656,271 Rls. 98,314 $
54 12 1396 غرب تهران ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 10,105 3,444,290,528 Rls. 92,343 $
55 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 20,180 3,412,920,132 Rls. 104,374 $
56 9 1396 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 23,600 3,281,037,500 Rls. 93,111 $
57 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,694 3,221,855,650 Rls. 99,329 $
58 6 1396 غرب تهران ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 40,658 3,221,389,051 Rls. 97,162 $
59 8 1396 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 620 3,156,640,200 Rls. 90,280 $
60 10 1396 غرب تهران ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 24,650 3,136,885,815 Rls. 87,721 $
61 3 1396 غرب تهران ايتاليا 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 7,310 3,135,766,830 Rls. 96,652 $
62 12 1396 غرب تهران ايتاليا 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 7,014 2,930,811,450 Rls. 78,576 $
63 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 18,738 2,919,083,814 Rls. 89,994 $
64 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 7,937 2,910,467,376 Rls. 80,202 $
65 2 1396 غرب تهران ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,000 2,873,917,660 Rls. 88,682 $
66 12 1396 غرب تهران ايتاليا 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وکمتر ازمس تصفيه شده 7,000 2,868,114,200 Rls. 76,895 $
67 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 5,349 2,798,784,000 Rls. 84,709 $
68 2 1396 غرب تهران ايتاليا 33051000 شامپوها 2,808 2,701,461,439 Rls. 83,352 $
69 9 1396 غرب تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,066 2,668,444,416 Rls. 75,698 $
70 12 1396 غرب تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 17,000 2,652,130,488 Rls. 70,884 $
71 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,069 2,650,891,180 Rls. 80,888 $
72 5 1396 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 15,328 2,648,416,710 Rls. 81,230 $
73 5 1396 غرب تهران ايتاليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 4,426 2,640,638,416 Rls. 81,014 $
74 12 1396 غرب تهران ايتاليا 84323100 ک ک دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 2,590 2,608,352,900 Rls. 70,164 $
75 7 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 38,813 2,572,394,740 Rls. 76,485 $
76 3 1396 غرب تهران ايتاليا 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 11,627 2,564,341,080 Rls. 79,039 $
77 6 1396 غرب تهران ايتاليا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 39,820 2,559,034,538 Rls. 77,842 $
78 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 16,352 2,533,580,211 Rls. 78,105 $
79 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,875 2,470,815,924 Rls. 75,804 $
80 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,259 2,463,907,726 Rls. 75,932 $
81 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 893 2,452,320,500 Rls. 75,479 $
82 6 1396 غرب تهران ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 751 2,445,595,500 Rls. 74,310 $
83 9 1396 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 37,836 2,384,424,000 Rls. 66,998 $
84 12 1396 غرب تهران ايتاليا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 19,550 2,302,501,748 Rls. 61,937 $
85 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 15,908 2,297,081,260 Rls. 70,798 $
86 6 1396 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 16,194 2,292,767,200 Rls. 69,124 $
87 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 14,200 2,292,296,274 Rls. 70,639 $
88 8 1396 غرب تهران ايتاليا 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 6,990 2,276,861,490 Rls. 66,741 $
89 3 1396 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 10,310 2,231,354,088 Rls. 68,761 $
90 9 1396 غرب تهران ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,356 2,228,636,802 Rls. 63,127 $
91 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 12,650 2,188,871,212 Rls. 67,370 $
92 6 1396 غرب تهران ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 12,890 2,144,919,328 Rls. 64,923 $
93 2 1396 غرب تهران ايتاليا 09012290 سايرقهوه بودا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 7,435 2,136,666,582 Rls. 65,890 $
94 12 1396 غرب تهران ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,779 2,122,478,756 Rls. 57,281 $
95 11 1396 غرب تهران ايتاليا 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 2,886 2,090,934,423 Rls. 57,619 $
96 11 1396 غرب تهران ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,346 2,030,746,599 Rls. 55,179 $
97 7 1396 غرب تهران ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 5,096 2,029,256,777 Rls. 62,535 $
98 4 1396 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 911 2,006,419,950 Rls. 61,755 $
99 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,073 2,003,434,720 Rls. 56,136 $
100 8 1396 غرب تهران ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 14,728 1,957,923,450 Rls. 55,997 $
مجموع کل
643,050,196,254 ريال
مجموع کل
18,720,674 دلار